Em Hằng có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha là công nhân, mẹ đi làm thuê không có công việc ổn định, gia đình có 3 con đều đang đi học.

Tuy vậy, Hằng vẫn phấn đấu vượt khó, năm học 2014 - 2015 là học sinh giỏi môn địa lý cấp thành phố và là thủ khoa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của trường THPT Hàn Thuyên, sau đó thi đậu Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh.