Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ quỹ của các tổ chức, cá nhân.
Ngày c.từ Từ 15h1' ngày 21.10 đến 16h ngày 27.10 Số tiền
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
21/10/2016 BĐ có tài khoản 711AC9994656 : Sa Phi Gia từ thiện 10,000
21/10/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 50,000
22/10/2016 Ái Bình từ thiện 50,000
22/10/2016 Lê Đức Anh ủng hộ Quỹ 50,000
22/10/2016 Một BĐ từ thiện 1,000
24/10/2016 Lê Thị Thanh Hải (Hà Giang) chuyển tiền 1,000,000
24/10/2016 BĐ có tài khoản 711A13016934 : Ủng hộ Quỹ 100,000
24/10/2016 BĐ có tài khoản 711A26219633 : Ủng hộ Quỹ Tấm Lòng Vàng 1,000,000
24/10/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 : Ủng hộ Quỹ 100,000
24/10/2016 Lê Đức Anh ủng hộ Quỹ 30,000
25/10/2016 Nguyễn Công Anh ủng hộ Quỹ 200,000
25/10/2016 Một BĐ từ thiện 1,000
25/10/2016 Lê Đức Anh ủng hộ Quỹ 60,000
26/10/2016 Gia đình ông Lương Vũ Đạt (Hưng Yên) hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Nam Định 20,000,000
26/10/2016 Ngô Thị Kim Dung từ thiện 500,000
26/10/2016 Nguyễn Dong Khue 300,000
26/10/2016 Mai Thị Minh Thi ủng hộ Quỹ 10,000
26/10/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000
26/10/2016 Lê Đức Anh ủng hộ Quỹ 10,000
27/10/2016 BĐ có tài khoản 711AD0807106 từ thiện 10,000
27/10/2016 BĐ có tài khoản 711AD3425239 từ thiện 10,000
27/10/2016 Một BĐ từ thiện 300,000
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
21/10/2016 Bà giáo Bằng ở Hoàn Kiếm - Hà Nội ủng hộ TNLĐ05 500,000
24/10/2016 Trà Xuân Bình giúp LD16100 5,000
25/10/2016 Trương Thị Liên giúp LD1699 2,900,000
26/10/2016 BĐ có tài khoản 711A08841932 giúp LD1685 200,000
26/10/2016 Huỳnh Thị Phương Thảo giúp LD1685 4,000,000
26/10/2016 Huỳnh Thị Phương Thảo giúp TNLD05 4,000,000
26/10/2016 Huỳnh Thị Phương Thảo giúp LD16897 4,000,000
26/10/2016 Một BĐ giúp LD16101 350,000
ỦNG HỘ VÙNG THIÊN TAI , HẠN HÁN
25/10/2016 Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Công nhân viên Lao động vùng bị thiệt hại thiên tai theo Công văn 761/TLĐ ngày 25.5.2016 140,286,000
ỦNG HỘ NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
26/10/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên ủng hộ xây dựng Khu Tưởng niệm Gạc Ma - Tấm lưới Nghĩa tình 500,000,000
Tổng phát sinh trong kỳ: 680,133,000