Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trân trọng thông báo: kể từ ngày 02.02.2017, số tài khoản ngân hàng của Quỹ được thay đổi như sau:

- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Chủ TK: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng
Số tài khoản tiền gửi VND: số cũ 102010000013374 được thay thế số mới 113000000758

Số tài khoản tiền gửi USD: số cũ 102020000002906 được thay thế số mới 115000196228

Số tài khoản ủng hộ trực tuyến: số cũ 177010000023405 được thay thế số mới 129000015204

Các giao dịch trên số tài khoản cũ hiện vẫn có giá trị.

- Tại các ngân hàng khác, số tài khoản không thay đổi.

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân lưu ý sử dụng thông tin trên đây khi giao dịch qua số tài khoản ngân hàng với Quỹ.
 Xin trân trọng cảm ơn!