ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
06/10/2016 Lưu Thị Quỳnh Anh; Nguyễn Thị Liên từ thiện 1,200,000 TLV04
06/10/2016 Một BĐ từ thiện 1,000 TLV04
07/10/2016 Trần Văn Tùng từ thiên 10,000 TLV04
07/10/2016 BĐ có số tk 711AD0698784 từ thiện 10,000 TLV04
08/10/2016 BĐ có số điện thoại 0988807969 ủng hộ Quỹ 50,000 TLV04
08/10/2016 Trần Bá Thanh ủng hộ các bệnh nhi ung thư 300,000 UT
08/10/2016 Một BĐ từ thiện 200,000 TLV04
08/10/2016 Một BĐ từ thiện 200,000 TLV04
09/10/2016 Lê Đức Anh ủng hộ Quỹ từ thiện 150,000 TLV04
10/10/2016 BĐ có số tk 711A74978181 từ thiện 50,000 TLV04
10/10/2016 BĐ có số tk 711A57518991 từ thiện 10,000 TLV04
10/10/2016 Lê Đức Anh ủng hộ Quỹ từ thiện 100,000 TLV04
11/10/2016 BĐ có số tk 711A24349608 ủng hộ 200,000 TLV04
11/10/2016 BĐ có số tk 711A23979764 từ thiện 10,000 TLV04
12/10/2016 Phùng Thị Thúy Nga ủng hộ 300,000 TLV04
12/10/2016 BĐ có số TK 711A23979764 từ thiện 200,000 TLV04
12/10/2016 Trương Thị Nhật Kiều ủng hộ 100,000 TLVCD
12/10/2016 Một BĐ ủng hộ 50,000 TLVCD
13/10/2016 Vũ Hải Lam 498/30 Nguyễn Văn Công ủng hộ 500,000 TLV04
13/10/2016 BĐ có số tk 711AD3425239 từ thiện 10,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
07/10/2016 Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi giúp: LD1689 1,000,000 LD1689
07/10/2016 Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi giúp: LD1698 1,000,000 LD1698
07/10/2016 Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi giúp: TNLD 04 1,000,000 TNLD04
07/10/2016 Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi giúp: LD1699 1,000,000 LD1699
07/10/2016 BĐ có số tk 711A19429974 ủng hộ LD1697 200,000 LD1697
08/10/2016 BĐ có số tk 711AD2347278 giúp LD1692 17,357 LD1692
08/10/2016 BĐ có số tk 711A29913746 giúp LD1693 100,000 LD1693
09/10/2016 BĐ có số tk 711A44806439 giúp LD1694 100,000 LD1694
09/10/2016 BĐ có số tk 711A15919964 ủng hộ LD1695 500,000 LD1695
09/10/2016 BĐ có số tk 711A15919964 giúp đỡ gia đình chị Hà LD1697 300,000 LD1697
10/10/2016 Vũ Ngọc Sơn giúp gia đình chị Hà LD1697 300,000 LD1697
10/10/2016 Doan Kim Ha giúp LD1698 100,000 LD1698
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT4 300,000 UT4
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT6 300,000 UT6
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT11 300,000 UT11
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT12 300,000 UT12
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT14 300,000 UT14
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT46 300,000 UT46
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT9 300,000 UT9
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT16 300,000 UT16
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT10 300,000 UT10
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT19 300,000 UT19
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT20 300,000 UT20
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT22 300,000 UT22
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT30 300,000 UT30
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT31 300,000 UT31
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT39 300,000 UT39
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT40 300,000 UT40
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế bảo trợ UT33 300,000 UT33
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1695 1,000,000 LD1695
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1694 1,000,000 LD1694
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1692 1,000,000 LD1692
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1697 1,000,000 LD1697
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1689 1,000,000 LD1689
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LDS1604 1,000,000 LDS1604
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1604 1,000,000 LD1604
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1602 1,000,000 LD1602
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LDS1602 1,000,000 LDS1602
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LDS15071 1,000,000 LDS15071
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1698 1,000,000 LD1698
10/10/2016 Ông Nguyễn Tuấn Hải - Mai Hắc Đế giúp LD1603 2,000,000 LD1603
10/10/2016 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ UT17 300,000 UT17
10/10/2016 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ UT26 300,000 UT26
10/10/2016 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ UT14 300,000 UT14
10/10/2016 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ UT18 300,000 UT18
10/10/2016 Vũ Thị Thanh Hằng bảo trợ UT24 300,000 UT24
11/10/2016 Lê Anh Phuong giúp LD1699 500,000 LD1699
11/10/2016 BĐ có số tk 711A24091136 giúp đỡ gia đình chị Dự LD1692 200,000 LD1692
12/10/2016 BĐ có số tk 711A32906392 giúp đỡ gia đình chị Hà LD1697 100,000 LD1697
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI BÃO LŨ
12/10/2016 Trường Mầm non Thanh Tân(Thanh Hóa) ủng hộ đồng bào miền Trung 520,000 TLV32
ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
11/10/2016 LĐLĐ tỉnh Bình Định : Ủng hộ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa theo CV 1801/TLĐ 3.12.2014 400,000,000 TLV17