Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng, đại diện các nghiệp đoàn nghề cá cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Quỹ TLV Lao Động, giúp họ luôn giữ liên lạc được với nhau, với các cơ quan liên quan trong những chuyến đánh bắt hải sản xa khơi, qua đó yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liên của Tổ quốc.

Như vậy, tính đến nay, Quỹ TLV Lao Động đã trao tặng tổng cộng 19 máy ICOM cho 10 nghiệp đoàn nghề cá ở Quảng Ninh, trị giá 532 triệu đồng.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cũng trao tặng tổng số tiền 220 triệu đồng cho các Quỹ tương trợ của các nghiệp đoàn nghề cá tại 3 huyện trên, với mức hỗ trợ từ 30-50 triệu đồng/nghiệp đoàn nghề cá. Cho đến nay, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã dành cho các quỹ trên hơn 625 triệu đồng, nhằm giúp các ngư dân và gia đình hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục khó khăn để yên tâm bám biển.