1. Hỗ trợ 50 triệu đồng tới KNV Phạm Vĩnh Lương (ở Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình): Nhà anh Lương bị sập do bão năm 2013, hiện vợ chồng anh đang nuôi cháu ruột là con của anh trai đã mất.

2. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới gia đình KNV Đặng Sỹ Nguyên (ở Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh): Bố anh Nguyên bị bệnh ung thư chữa trị lâu ngày khiến kinh tế gia đình suy kiệt, nay bố anh mới mất.

3. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới KNV Nguyễn Viết Minh ( ở thôn 4, Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình): Vợ anh Minh mới sinh con, mẹ đẻ ốm đau thường xuyên phải đi viện điều trị dài ngày.

4. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Nguyễn Văn Bằng (Thôn Chinh 10, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình): Vợ anh Bằng mới sinh, con thường xuyên đau ốm; chưa có việc làm, đang thuê nhà ở.

5. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Trần Mạnh Hoài (Đoàn Ngọc Lâm, Đội 2, Vĩnh Phú, Quảng Hoà, Quảng Trạch, Quảng Bình): Vợ anh mới sinh con nhỏ, không có việc làm.

6. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới KNV Nguyễn Trung Kiên (Xóm 4, Đức Bồng, Vũ Quang, Hà Tĩnh): Anh Kiên có con bị bệnh hiểm nghèo, thường xuyên nằm viện dài ngày.

7. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới KNV Phan Thanh Vỹ ( ở Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình) có vợ bị ung thư mới mất, hai con còn nhỏ.

8. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới KNV Mai Văn Diệp (Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng): Vợ anh Diệp bị ung thư tuyến giáp, không có việc làm, con nhỏ.

9. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Nguyễn Quốc Khánh (Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng): Vợ anh Khánh không có việc làm, nuôi con nhỏ, đang thuê nhà để ở.

10. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới KNV Nguyễn Văn Thành (Tổ 26, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng): Gia đình anh đang chăm mẹ đẻ bị ung thư, con còn nhỏ.

11. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Trương Văn Mạnh (Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng): Vợ anh Mạnh đang chữa bệnh vô sinh.

12. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Hoàng Ngọc Thả (Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) Vợ anh Thả đang chữa bệnh vô sinh.

13. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Trần Văn Vỹ (Tề Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa): Vợ anh Vỹ không có việc làm, nuôi hai con nhỏ.

14. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Nguyễn Thành Tâm ((Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) ): Vợ anh Tâm không có việc làm, nuôi hai con nhỏ.

15. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Lê Hồng Thắng (Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng): Vợ anh Thắng không có việc làm, nuôi hai con nhỏ.

16. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Đậu Văn Hà: Vợ anh đang mang thai tháng thứ bảy, chưa có việc làm, thuê nhà ở Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

17. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới Tống Văn Khắp: Vợ anh chưa có việc làm, đang nuôi con nhỏ và đang thuê nhà ở Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

18. Hỗ trợ 10 triệu đồng tới KNV Trần Quốc Hương: Vợ anh chưa có việc làm, con nhỏ, gia đình khó khăn, đang thuê nhà ở Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

19. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới KNV Hoàng Ngọc Tình: Vợ anh bị khối u ở cổ, chữa trị hơn 8 tháng qua vẫn chưa khỏi, con nhỏ và đang thuê nhà ở Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

20. Hỗ trợ 20 triệu đồng tới KNV Hoàng Văn Hòa: Mẹ đẻ bị tai biến nằm liệt giường, bố đẻ già yếu; vợ anh không có việc làm, đang nuôi con nhỏ 19 tháng tuổi, vừa mới sinh con thứ 2, thuê nhà ở Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.