Ngày c.từ Từ 15h1' 8.9 đến 15h 22.9.2016 Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
08/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
09/09/2016 Hoàng Lê Ngọc Linh, Hoàng Lê Minh Trí (Tập thể Giảng Võ, Hà Nội ) ủng hộ Quỹ 5,000,000 TLV04
09/09/2016 Lê Thị Dung ủng hộ 480,000 TLV04
09/09/2016 Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam: Hỗ trợ kinh phí để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu ở KCN Cái Lân - Quảng Ninh 20,000,000 TLV11
09/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
09/09/2016 Bạn đọc Hoàng Ngọc Hồ (Tập thể Giảng Võ, Hà Nội) giúp MS 2262 (Báo Dân Trí) 500,000 TLVCD
10/09/2016 Emily Le & Nguyễn Bảo Toan ở Hưng Gia 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 ủng hộ Quỹ 1,000,000 TLV04
10/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
11/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
12/09/2016 BĐ có tài khoản 711A77520777 từ thiện 10,000 TLV04
12/09/2016 BĐ có tài khoản 711A77850822: Gửi Quỹ Tấm Lòng Vàng 100,000 TLV04
12/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
12/09/2016 BĐ có tài khoản 711A01461159 : Ủng hộ 200,000 TLV04
13/09/2016 BĐ có tài khoản 711A38567616: Mong mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn 19,724 TLV04
13/09/2016 Nguyễn Gia Khánh giúp chị Nguyễn Thị Kim Châm ngách 60/71 Tân ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 500,000 TNLĐ 02
13/09/2016 BĐ có tài khoản 711A74978181 từ thiện 50,000 TLV04
13/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 25,000 TLV04
14/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
16/09/2016 Một BĐ từ thiện 100,000 TLVCD
16/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 100,000 TLV04
17/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 40,000 TLV04
19/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC7287179 từ thiện 10,000 TLV04
19/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
19/09/2016 Đỗ Hoàng Anh Tuấn từ thiện 1,000 TLV04
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 300,000 TLV04
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC3251117 từ thiện 10,000 TLV04
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A97011019 từ thiện 10,000 TLV04
21/09/2016 Một bạn đọc từ thiện 460,000 TLV04
21/09/2016 Lê Đức Anh từ thiện 100,000 TLV04
22/09/2016 Phùng Thị Thúy Nga ủng hộ 300,000 TLV04
22/09/2016 BĐ có tài khoản 711A28543881 từ thiện 200,000 TLV04
22/09/2016 BĐ có tài khoản 711A39474251 : Một chút tấm lòng 100,000 TLV04
22/09/2016 Lê Đức Anh từ thiện 100,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
08/09/2016 Một bạn đọc : Giúp đỡ gia đình anh Bảo (LD 1693) 500,000 LD1693
08/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1689 5,000 LD1689
08/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1690 5,000 LD1690
09/09/2016 Ông Dương Như Lập ở Ninh Hiệp, Gia Lâm HN giúp UT10 3,000,000 UT10
09/09/2016 Ông Dương Như Lập ở Ninh Hiệp, Gia Lâm HN giúp UT11 3,000,000 UT11
09/09/2016 Ông Dương Như Lập ở Ninh Hiệp, Gia Lâm HN giúp UT12 3,000,000 UT12
09/09/2016 Ông Dương Như Lập ở Ninh Hiệp, Gia Lâm HN giúp UT14 3,000,000 UT14
09/09/2016 Ông Dương Như Lập ở Ninh Hiệp, Gia Lâm HN giúp UT15 3,000,000 UT15
09/09/2016 Lưu Thị Hòa (Hoàng Mai-Hà Nội) giúp UT18 300,000 UT18
09/09/2016 Nguyễn Khánh Vân (Hoàng Mai-Hà Nội) giúp UT24 300,000 UT24
09/09/2016 Trần Lệ Huyền (Hoàng Mai-Hà Nội) giúp UT46 300,000 UT46
09/09/2016 Nguyễn Thùy Chi, ở 51 Hàng Lược, phường Hàng Mã, Hà Nội giúp LD1688 300,000 LD1688
09/09/2016 Huyen + Huong ủng hộ hoàn cảnh cháu Khoa LD1656 600,000 LD1656
09/09/2016 Vũ Thị Thanh Hằng gửi tiền bảo trợ UT14 300,000 UT14
09/09/2016 Vũ Thị Thanh Hằng gửi tiền bảo trợ UT18 300,000 UT18
09/09/2016 Vũ Thị Thanh Hằng gửi tiền bảo trợ UT24 300,000 UT24
09/09/2016 BĐ có tài khoản 711A93514816 giúp LD 1686 100,000 LD1686
10/09/2016 BĐ có tài khoản 711A33605017 giúp LD1680 100,000 LD1680
11/09/2016 Một bạn đọc giúp đỡ LD1692 500,000 LD1692
12/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1694 5,000 LD1694
12/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1693 5,000 LD1693
12/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1692 5,000 LD1692
12/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1691 5,000 LD1691
12/09/2016 Trương Tuấn Anh giúp LD1686 100,000 LD1686
12/09/2016 Nguyễn Thị Thuy giúp LD1695 500,000 LD1695
12/09/2016 Đỗ Thị Thúy Hà gửi biếu gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, bà Huỳnh thị Bé (Đồng Tháp) 200,000 LD1695
12/09/2016 BĐ có tài khoản 711A20635382: Ủng hộ cháu Đặng Phú Quý LD1670 500,000 LD1670
12/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19429974 giúp LD 1685: Ủng hộ gia đình bà Hiền 200,000 LD1685
13/09/2016 Nguyễn Gia Khánh giúp anh Phạm Văn Sự LD1681 500,000 LD1681
13/09/2016 Nguyễn Thị Trâm Anh ủng hộ bà Bùi Thị Hiền LD1685 200,000 LD1685
14/09/2016 Nguyễn Quang Lam giúp LD1686 500,000 LD1686
14/09/2016 Đặng Đình Ngai giúp UT47 2,000,000 UT47
14/09/2016 Đặng Đình Ngai giúp UT46 2,000,000 UT46
14/09/2016 Đặng Đình Ngai giúp UT44 2,000,000 UT44
14/09/2016 Đặng Đình Ngai giúp UT31 2,000,000 UT31
14/09/2016 Đặng Đình Ngai giúp LD1694 2,000,000 LD1694
14/09/2016 BĐ có tài khoản 711AD2347278 giúp LD1695 20,000 LD1695
15/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1695 5,000 LD1695
15/09/2016 BĐ có tài khoản 711A30173114 : Ủng hộ cháu Bảo Hân LD1685 300,000 LD1685
15/09/2016 BĐ có tài khoản 711A30173114 giúp LD1670: Cầu mong con nhanh khỏe 200,000 LD1670
15/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 giúp LD1695 300,000 LD1695
16/09/2016 BĐ có tài khoản 711A54365583: Giúp chị Trịnh Thị Huyền Trang (LD1684) 30,000 LD1684
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A16752977 : Giúp đỡ bà Bùi Thị Hiền LD1685 100,000 LD1685
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1687 100,000 LD1687
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1688 100,000 LD1688
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1690 100,000 LD1690
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1692 100,000 LD1692
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1693 100,000 LD1693
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1689 200,000 LD1689
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1696 200,000 LD1696
20/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1695 100,000 LD1695
21/09/2016 Một BĐ ủng hộ LD1697 200,000 LD1697
21/09/2016 Hồ Thị Minh Ngọc ủng hộ LD1697 500,000 LD1697
21/09/2016 Trần Thị Hiên ủng hộ LD1697 200,000 LD1697
21/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC2570203 giúp gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ( LD1695) 200,000 LD1695
22/09/2016 Vũ Thế Anh - Trần Thị Mai Hoa : Giúp cháu Nguyễn Văn Lỳ (LD1697) 9,000,000 LD1697
22/09/2016 Nguyễn Thị Hằng Nga giúp bé Nguyễn Văn Lỳ (LD1697) 500,000 LD1697
22/09/2016 Đỗ Văn Trường - Vũng Tàu giúp LD1697 200,000 LD1697
22/09/2016 Một BĐ ủng hộ LD1697 300,000 LD1697
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI BÃO LŨ
08/09/2016 LĐLĐ Bắc Giang ủng hộ thiệt hại thiên tai 783,783,000 TLV32
09/09/2016 Quách Thị Thuy từ Ngọc Lạc Thanh Hóa 360,000 TLV32
12/09/2016 LĐLĐ Yên Bái ủng hộ thiệt hại thiên tai 294,531,000 TLV32
14/09/2016 Công đoàn Đại học Đà Nẵng : hỗ trợ CNVCLĐ vùng thiên tai (CV 761/TCD ngày 25.6.2016) 53,280,000 TLV32
15/09/2016 Trường THCS Lê Đình Chinh ủng hộ thiên tai 2016 480,000 TLV32
16/09/2016 Trường THCS Daron Lâm Đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp khó khăn xâm nhập mặn hạn hán... 618,000 TLV32
16/09/2016 LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn ủng hộ CNVCLĐ vùng bị thiệt hại thiên tai 397,891,000 TLV32
16/09/2016 LĐLĐ tỉnh Thái Bình ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai 100,000,000 TLV32
19/09/2016 Trường THCS Nguyệt Ân, Ngọc Lạc, Thanh Hóa ủng hộ thiên tai 700,000 TLV32
20/09/2016 Nguyễn Thị Biên từ Thanh Hóa : Ủng hộ thiệt hại thiên tai 1,480,000 TLV32
21/09/2016 Đậu Ngọc Hoa: ủng hộ CNVCLĐ vùng thiệt hại do thiên tai 180,000 TLV32
CHƯƠNG TRÌNH SẺ CHIA CÙNG CHIẾN SĨ KHÔNG QUÂN
Tổng Cty CP Truyền thông đa phương tiện chuyển khoản chương trình: "Sẻ chia cùng chiến sĩ không quân" (Viettel) 8,000,000
Tổng phát sinh trong kỳ: 1,716,403,724