Thuyền trưởng tàu KN 762 Ngô Quốc Tuấn cho biết, tàu cập bờ vào ngày 27.6 để sửa chữa, tiếp lương thực.

Theo thuyền trưởng Tuấn, lúc 15h30 ngày 18.6, tàu KN 762 được lệnh tiến vào khu vực giàn khoan để làm nhiệm vụ tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Khi cách giàn khoan khoảng 10 hải lý thì giáp mặt 11 tàu Trung Quốc đang hoạt động.

20m boong trung mạn trái tàu KN 762 bị hỏng do tàu Trung Quốc đâm húc. 

Lúc này, tàu dịch vụ dầu khí 252 của Trung Quốc tiến lên đâm hỏng 20m boong trung mạn trái, hỏng xuồng, chân xuồng của tàu KN 762… 

“Dù thủ trưởng đơn vị có nói nếu thiết bị kỹ thuật bị hỏng không đủ điều kiện ở lại làm việc thì nên sớm về đất liền để sửa chữa nhưng anh em trên tàu vẫn kiên quyết đồng lòng ở lại làm nhiệm vụ đến ngày 27.6” - thuyền trưởng Tuấn nói.

Theo thuyền trưởng Tuấn, tàu dịch vụ dầu khí 252 của Trung Quốc là loại tàu có khả năng cơ động cao, có thể quay 180 độ tại chỗ nhờ thiết kế nhiều hệ thống chân vịt.