Ngày c.từ Từ 2.9 đến 15h 8.9 Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
02/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 100,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 101010008729861 : Ủng hộ 50,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 101010005535265 : Hoàng Quốc Thịnh thiện nguyện tháng 9.2016 300,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC2626712 từ thiện 10,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5315466 từ thiện 10,000 TLV04
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC3370241 từ thiện 10,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 100,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711A97010315 từ thiện 10,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC2904041: Nguyễn Thị Diep 10,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC2639754: Võ Văn Hung 10,000 TLV04
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711AA5885902 10,000 TLV04
04/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 200,000 TLV04
04/09/2016 Nguyễn Thị Xuyen : 6/1 khu phố 5, phường Thanh Xuân, quận 12, Tp HCM ủng hộ 1,000,000 TLV04
05/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 200,000 TLV04
05/09/2016 BĐ có tài khoản 711A50620342: Ủng hộ MS 2276 100,000 TLVCD
05/09/2016 BĐ có tài khoản 711A34121027: Mong mọi người luôn luôn có cuộc sống hạnh phúc ! 100,000 TLV04
06/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 100,000 TLV04
06/09/2016 Nguyễn Tường Van ủng hộ Quỹ 500,000 TLV04
07/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 250,000 TLV04
07/09/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 250,000 TLV04
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC5956508 từ thiện 10,000 TLV04
07/09/2016 Nguyễn Khắc Minh ủng hộ những cảnh đời tháng 9.2016( email : minh 050140@gmail.com) 500,000 TLVCD
07/09/2016 BĐ có tài khoản 101010009994385: Ủng hộ Quỹ 50,000 TLV04
08/09/2016 Lê Vũ Khánh Van - TP HCM ủng hộ Quỹ 200,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1661 1,000,000 LD1661
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1663 1,000,000 LD1663
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1664 1,000,000 LD1664
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT06 300,000 UT06
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT04 300,000 UT04
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT11 300,000 UT11
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT12 300,000 UT12
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải(Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT14 300,000 UT14
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT15 300,000 UT15
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT16 300,000 UT16
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT09 300,000 UT09
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT10 300,000 UT10
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT19 300,000 UT19
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT20 300,000 UT20
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT22 300,000 UT22
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT30 300,000 UT30
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT31 300,000 UT31
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT39 300,000 UT39
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT40 300,000 UT40
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp UT33 300,000 UT33
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1666 1,000,000 LD1666
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1675 1,000,000 LD1675
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1676 1,000,000 LD1676
25/08/2016 Nguyễn Tuấn Hải (Mai Hắc Đế, Hà Nội): Giúp LD1681 1,000,000 LD1681
25/08/2016 BĐ có tài khoản 2408160590394003 giúp LD 1669 200,000 LD1669
25/08/2016 Phạm Thị Thái ở G3 Vũ Pham Hàm giúp đỡ gia đình anh Phạm Văn Tặng LD1681 300,000 LD1681
25/08/2016 Phạm Thị Thái ở G3 Vũ Phạm Hàm giúp LD1686 300,000 LD1686
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711A00326455;ND: Giúp LDS 1487 200,000 LDS1487
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711A25379196 giúp LD1686 300,000 LD1686
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711A15942854 giúp LD 1670 200,000 LD1670
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A01352279 : giúp LD1689 200,000 LD1689
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT25 200,000 UT25
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT36 200,000 UT36
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT43 200,000 UT43
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT31 100,000 UT31
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT33 100,000 UT33
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT35 100,000 UT35
02/09/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp UT37 100,000 UT37
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT44 100,000 UT44
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT45 100,000 UT45
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT47 100,000 UT47
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT49 100,000 UT49
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT50 100,000 UT50
02/09/2016 BĐ có tài khoản 711A06380403 giúp LD1668 100,000 LD1668
03/09/2016 BĐ có tài khoản 711A20885861 giúp LD1689 500,000 LD1689
04/09/2016 BĐ có tài khoản 711A16161505 giúp LD1684 200,000 LD1684
05/09/2016 Nguyễn Thu Chung hỗ trợ cho bệnh nhi Tòng Thị Ny UT36 ở Sơn La 500,000 UT36
05/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC9396343 giúp LD 1685 100,000 LD1685
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711A22075483 giúp LD1689 100,000 LD1689
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 giúp LD1689 300,000 LD1689
06/09/2016 BĐ có tài khoản 101010003054500 giúp LD1684 : Mong em luôn học giỏi 100,000 LD1684
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711A41034482 giúp LD1686 100,000 LD1686
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711A41034482 giúp LD1685 100,000 LD1685
06/09/2016 BĐ có tài khoản 711AD3335912 giúp LD1689 200,000 LD1689
07/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1686 5,000 LD1686
07/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1687 5,000 LD1687
07/09/2016 Trà Xuân Bình giúp LD 1688 5,000 LD1688
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC0695884 ND:Ung ho Ma so: LD1686 100,000 LD1686
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711AC0695884 giúp LD 1685 200,000 LD1685
07/09/2016 BĐ có tài khoản 711A79879065 ủng hộ LD1690 200,000 LD1690
07/09/2016 BĐ có tài khoản 101010002557426 ủng hộ LD1689 200,000 LD1689
08/09/2016 BĐ có tài khoản 0021001690032 giúp LD1685 2,000,000 LD1685
08/09/2016 BĐ có tài khoản 101010003880242 giúp LD 1691 500,000 LD1691
08/09/2016 Vũ Thị Thanh Hằng gửi tiền bảo trợ cho em Hà Văn Trung 14 tuổi ung thư máu : Mã số UT17 300,000 UT17
08/09/2016 Vũ Thị Thanh Hằng gửi tiền bảo trợ cháu Ngô Trần Đăng Khoa 6 tuổi bị u não 300,000 UT26
08/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 ủng hộ LD 1691 300,000 LD1691
08/09/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 ủng hộ LD 1692 300,000 LD1692
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI, BÃO LŨ
06/09/2016 Nguyễn Thị Hien từ Thanh Hóa: Hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại thiên tai 1,380,000 TLV32
Tổng 27,479,000