Ngày c.từ Từ ngày 30. 9 đến 16h ngày 6. 10. 2016 Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
30/09/2016 BĐ có tài khoản 711AD2798561 : Nguyễn Quang Danh 10,000 TLV04
30/09/2016 BĐ có tài khoản 711AD3040434 : Đặng Phước Lộc 10,000 TLV04
30/09/2016 BĐ có tài khoản 711AD2922654: Tạ Bảo Toàn 10,000 TLV04
30/09/2016 BĐ có tài khoản 711A82656016 : Trần Vinh Quang 10,000 TLV04
30/09/2016 BĐ có tài khoản 711AD2307351: Đào Vinh Quang 10,000 TLV04
30/09/2016 BĐ có tài khoản 711A22032171 : Từ thiện 50,000 TLV04
30/09/2016 BĐ có tài khoản 11A23979764 từ thiện 90,000 TLV04
30/09/2016 Một BĐ từ thiện 1,000 TLV04
30/09/2016 Một BĐ từ thiện 1,000 TLV04
30/09/2016 Nông Thị Lít - xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp : Từ thiện 1,000,000 TLVCD
30/09/2016 Nguyễn Thị Diệu Hiền - xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp: Từ thiện 1,000,000 TLVCD
01/10/2016 BĐ có tài khoản 711A97768279 : Trần Nguyen Nguyet Dong 10,000 TLV04
01/10/2016 Lê Đức Anh ủng hộ 10,000 TLV04
01/10/2016 BĐ có tài khoản 0381000467299 từ thiện 300,000 TLV04
02/10/2016 BĐ có tài khoản 101010008729861 : Ủng hộ 50,000 TLV04
03/10/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 : Từ thiện 100,000 TLV04
03/10/2016 BĐ có tài khoản 711AB0454625 từ thiện 100,000 TLV04
03/10/2016 BĐ có tài khoản 101010005535265 : Hoàng Quốc Thịnh thiện nguyện 300,000 TLV04
03/10/2016 BĐ có tài khoản 101010009720690 từ thiện 10,000 TLV04
04/10/2016 Lê Đức Anh Từ Thiện 100,000 TLV04
05/10/2016 Lê Đức Anh Từ Thiện 100,000 TLV04
06/10/2016 Lê Đức Anh Từ Thiện 100,000 TLV04
06/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A57617718 : Ủng hộ mã số 2305 200,000 TLVCD
06/10/2016 Nguyễn Khắc Minh ủng hộ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Báo Lao động tháng 10.2016.Email : minh050140@gmail.com 500,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
30/09/2016 An Ngọc Tuấn từ thiện CĐ LD1698 1,000,000 LD1698
30/09/2016 An Ngọc Tuấn từ thiện CĐ LD1697 1,000,000 LD1697
30/09/2016 An Ngọc Tuấn từ thiện CĐ LD1680 1,000,000 LD1680
01/10/2016 Phùng Mai Anh - Số 4 ngõ 39/2 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội : ủng hộ gia đình cháu Nguyễn Văn Lỳ (LD1697 500,000 LD1697
01/10/2016 BĐ có số tài khoản 0110160779293001: Ủng hộ LD1692 100,000 LD1692
01/10/2016 BĐ có số tài khoản 0110160779293001: Ủng hộ LD1693 100,000 LD1693
01/10/2016 BĐ có số tài khoản 0110160779293001: Ủng hộ LD1694 100,000 LD1694
01/10/2016 BĐ có số tài khoản 0110160779293001: Ủng hộ LD1695 100,000 LD1695
01/10/2016 BĐ có số tài khoản 0110160779293001: Ủng hộ LD1697 100,000 LD1697
02/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A44806439 : Ủng hộ LD1697 100,000 LD1697
03/10/2016 Cao Thị Thanh Trien (Canada) từ thiện cho Nguyễn Văn Sơn ( LD1695) 2,000,000 LD1695
03/10/2016 Một BĐ giúp đỡ gia đình chị Hà (LD1697) 500,000 LD1697
03/10/2016 Một BĐ ủng hộ LD1697 100,000 LD1697
03/10/2016 BĐ có số tài khoản 101010002557426: Ủng hộ LD1697 : Cầu mong con mau hồi phục 200,000 LD1697
03/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A04903282 : Giúp LD1697 : Mong con mau khỏe 300,000 LD1697
03/10/2016 BĐ có số tài khoản 101010007724030: Giúp LD1697 172,792 LD1697
03/10/2016 BĐ có số tài khoản 101010007724030 : Giúp LD1686 100,000 LD1686
03/10/2016 BĐ có số tài khoản 101010007724030 : Giúp LD1685 100,000 LD1685
04/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A44806439 : Giúp LD1697 100,000 LD1697
04/10/2016 Bạn đọc Lê Minh ủng hộ LD1688 500,000 LD1688
04/10/2016 Bạn đọc Lê Minh ủng hộ LD1698 500,000 LD1698
04/10/2016 Bạn đọc Lê Minh ủng hộ LD1694 500,000 LD1694
04/10/2016 Bạn đọc Lê Minh ủng hộ LD1692 500,000 LD1692
05/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A15942854 : Ủng hộ gia đình chị Hà (LD1697) 300,000 LD1697
06/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A15850744: Ủng hộ gia đình chị Dự (LD1692) 200,000 LD1692
06/10/2016 BĐ có số tài khoản 711AB1587154 : Ủng hộ LD1697 100,000 LD1697
06/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A79879065 : Ủng hộ LD1697 200,000 LD1697
06/10/2016 BĐ có số tài khoản 711A79879065 : Ủng hộ LD1694 200,000 LD1694
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI BÃO LŨ
30/09/2016 Bùi Văn Quyền (01664418705) - Công đoàn xã Phúc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa : ủng hộ 400,000 TLV32
30/09/2016 LĐLĐ Bình Định ủng hộ CNVCLĐ vùng bị thiên tai đợt 5 theo CV761/TLĐ 53,130,000 TLV32
03/10/2016 Trần Văn Dương : Ủng hộ công nhân lao động vùng thiên tai 520,000 TLV32
Tổng phát sinh trong kỳ: 68,794,792