Ngày c.từ Từ 19.8 đến 12h 25.8.2016 Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
19/08/2016 Lê Đức Anh từ thiện 200,000 TLV04
20/08/2016 Lê Đức Anh từ thiện 100,000 TLV04
20/08/2016 Bạn đọc có thông tin: 9704362804934852018.FrAcc:0381000467299 chuyển tiền 300,000 TLV04
20/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 (300.000đ+100.000đ); BĐ có tài khoản 711A97010303 (10.000đ) từ thiện 410,000 TLV04
21/08/2016 Lê Đức Anh từ thiện 100,000 TLV04
22/08/2016 02 bạn đọc từ thiện 2,000 TLV04
22/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 (100.000đ); BĐ có tài khoản 711AC2904041 (10.000đ);BĐ có tài khoản 711A02211286 (10.000đ);BĐ có tài khoản 711AC2639754 (10.000đ) từ thiện 130,000 TLV04
23/08/2016 IBVCB.2308160909717002.OTC team of HYPHENSVN benh (200.000đ); Lê Đức Anh (100.000đ) từ thiện 300,000 TLV04
24/08/2016 Phùng Thị Thúy Nga ủng hộ 300,000 TLV04
24/08/2016 BĐ có tài khoản 711A12491311;ND: tiền ủng hộ 50,000 TLV04
25/08/2016 02 BĐ từ thiện 2,000 TLV04
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711AB4532587 từ thiện 10,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
19/08/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1682 5,000 LD1682
19/08/2016 Lê Đức Anh giúp LD1684 100,000 LD1684
19/08/2016 BĐ có tài khoản 711A74525543;ND:Trịnh Thị Huyền Trang giúp LD 1684 300,000 LD1684
20/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1683 100,000 LD1683
20/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1681 200,000 LD1681
20/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1685 300,000 LD1685
22/08/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1683 5,000 LD1683
22/08/2016 Bạn đọc từ: IBVCB.2208160611703005.Hoang Lao Ta: Sài Gòn giúp LD1680 2,000,000 LD1680
22/08/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952;ND: Giúp LD 1685 300,000 LD1685
22/08/2016 BĐ có tài khoản 109010000086854;ND:Giúp đỡ bà Minh LD 1682 500,000 LD1682
23/08/2016 Vũ Thế Anh chuyển tiền; ND : Cháu Vũ Minh Anh ủng hộ bà Bùi Thị Hiền: LD1685 9,000,000 LD1685
23/08/2016 BĐ có tài khoản 711A32906392 ủng hộ LD1686 gia đình chị Hiếu 200,000 LD1686
23/08/2016 Nguyễn Thị Thuy (Phú Thọ) giúp bà Bùi Thị Hiền LD1685 500,000 LD1685
23/08/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1684 5,000 LD1684
23/08/2016 Trà Xuân Bình giúp LD1685 5,000 LD1685
23/08/2016 BĐ có tài khoản 711A84754531;ND: giúp LD1684 400,000 LD1684
25/08/2016 IBVCB.2408160590394003.Thuy 133 binh quoi Ld 1669 200,000 LD1669
25/08/2016 BĐ có tài khoản 711A00326455;ND: Giúp LDS 1487 200,000 LDS1487
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI BÃO LŨ
19/08/2016 Cù Thị Huong 0917561328 (Ngọc Lạc, Thanh Hóa) CT: ủng hộ thiệt hại thiên tai 620,000 TLV25
22/08/2016 LĐLĐ Cao Bằng hỗ trợ thiệt hại thiên tai 266,864,000 TLV25
22/08/2016 Công đoàn CG Huyện ủy Hậu Lộc Thanh Hóa CT 650,000 TLV25
22/08/2016 Phạm Đức Phú (Ngọc Lạc,Thanh Hóa) ủng hộ thiệt hại thiên tai 540,000 TLV25
23/08/2016 Phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ thiên tai 100,000 TLV25
23/08/2016 Trung tâm giáo dục Quốc phòng Đại học Thái Nguyên: ủng hộ thiên tai 1,550,000 TLV25
24/08/2016 Lê Quang Vinh CT từ Ngọc Lạc Thanh Hóa: Ủng hộ thiệt hại thiên tai 580,000 TLV25
24/08/2016 Hoàng thị Thao CT từ Ngọc Lạc Thanh Hóa: ủng hộ thiệt hại thiên tai 380,000 TLV25
24/08/2016 Nguyễn Thị Thái CT từ Ngọc Lạc Thanh Hóa: ủng hộ thiệt hại thiên tai 340,000 TLV25
24/08/2016 Phạm Thị Huyen CT từ Ngọc Lạc Thanh Hóa: ủng hộ thiệt hại thiên tai 560,000 TLV25
24/08/2016 Nguyễn Thị Thu Huyền : Công ty Bảo Minh: ủng hộ thiệt hại thiên tai 1,050,000 TLV25
24/08/2016 LĐLĐ tỉnh Bình Định 45,570,000 TLV25
25/08/2016 Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai 950,000 TLV25
ỦNG HỘ NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
24/08/2016 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa 1,000,000,000 TLV17
24/08/2016 LĐLĐ tỉnh Long An ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa 750,955,000 TLV17
Tổng phát sinh trong kỳ: 2,086,933,000