Ngày c.từ Danh sách ủng hộ từ 26/8 đến 16h 1.9.16 Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QUỸ
26/08/2016 Lê Đức Anh từ thiện 100,000 TLV04
27/08/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
27/08/2016 Một bạn đọc ủng hộ 1,000 TLV04
27/08/2016 BĐ có tài khoản 711A35349683 (200.000đ); BĐ có tài khoản 711A23979764 (100.000đ) từ thiện Quỹ TLV 300,000 TLV04
28/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện Quỹ TLV 100,000 TLV04
29/08/2016 Lê Đức Anh từ thiện 100,000 TLV04
30/08/2016 Đỗ Thị Ngọc Anh từ thiện 200,000 TLV04
30/08/2016 BĐ có tài khoản 101010004660144; ND Góp phần nhỏ xây dựng Quỹ mr.Long 100,000 TLV04
30/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
30/08/2016 BĐ có tài khoản 711AC2639754 từ thiện 10,000 TLV04
30/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 từ thiện 100,000 TLV04
31/08/2016 Bùi Khắc Hợp : Ủng hộ Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng 440,000 TLV04
31/08/2016 Lê Đức Anh từ thiện 300,000 TLV04
31/08/2016 BĐ có tài khoản 101010009815826;ND:Ủng hộ Quỹ Tấm Lòng Vàng 100,000 TLV04
31/08/2016 BĐ có tài khoản 711AC4538051 từ thiện 10,000 TLV04
31/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764; ND:Ủng hộ Quỹ 300,000 TLV04
27/08/2016 Trần Bá Thanh ủng hộ chương trình bệnh nhân nhi ung thư 300,000 TLVCD
29/08/2016 Vương Quốc Lộc- Mỹ Phú 3, quận 7 ủng hộ người già neo đơn 2,000,000 TLVCD
29/08/2016 BĐ có tài khoản 711AB2802885; ND:Hỗ trợ MS 2268 100,000 TLVCD
31/08/2016 Dương Kim Thanh ủng hộ chương trình đồng hành cùng bệnh nhi ung thư 1,000,000 UT
31/08/2016 BĐ có tài khoản 711A15350525;ND:Hỗ trợ các trẻ em nghèo 300,000 TLVCD
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
29/08/2016 BĐ có tài khoản 711A32906392 giúp LD1688 200,000 LD1688
29/08/2016 Nguyễn Minh Phuong ủng hộ LD1687 400,000 LD1687
29/08/2016 Một bạn đọc giúp LD1688 100,000 LD1688
29/08/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952;ND: Giúp LD1688 500,000 LD1688
29/08/2016 BĐ có tài khoản 711A54464976;ND: Giúp LD 1685 100,000 LD1685
31/08/2016 BĐ có tài khoản 711A32906392;ND: giúp LD1689 200,000 LD1689
31/08/2016 Nguyễn Văn Sinh - 995216083152140 - giúp LD1689 1,000,000 LD1689
31/08/2016 Bà giáo Bằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội giúp LD1683 500,000 LD1683
31/08/2016 Bà giáo Bằng - Hoàn Kiếm - Hà Nội giúp LD1685 500,000 LD1685
31/08/2016 BĐ có tài khoản 711A30504724 - Hoàng Thị Huyền Trang ND: giúp LD1685 100,000 LD1685
01/09/2016 Bạn đọc có TK 101010003880242;ND:Giúp đỡ LD 1689 500,000 LD1689
ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ BÃO LŨ THIÊN TAI
26/08/2016 Bùi Thị Ly : Ngọc Lạc Thanh Hóa ủng hộ thiên tai 540,000 TLV25
26/08/2016 Nguyễn Văn Xinh: Như Xuân (Thanh Hóa): ủng hộ thiên tai 340,000 TLV25
26/08/2016 Trường THCS Phúc Thịnh, Ngọc Lạc, Thanh Hóa ủng hộ thiên tai 500,000 TLV25
29/08/2016 Trịnh Thị Huyền : Ngọc Lạc Thanh Hóa ủng hộ thiên tai 440,000 TLV25
30/08/2016 LĐLĐ tỉnh Sơn La ủng hộ thiệt hại thiên tai 101,830,000 TLV25
31/08/2016 Nguyễn Quốc Cường - Văn phòng HĐND UBND Đam Rông(Lâm Đồng) ủng hộ 500,000 TLV25
31/08/2016 LĐLĐ Bình Định ủng hộ vùng bị thiệt hại thiên tai đợt 4 theo CV761/TLĐ 37,740,000 TLV25
Tổng 151,952,000