Chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí được triển khai từ 3.12.2015. Đây là hành động thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ để toàn dân được bảo hiểm y tế.

Trao tặng thẻ BHYT tới hộ cận nghèo Lào Cai 

Triển khai chương trình trên, thông qua Báo Lao Động, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, Prudential Việt Nam đã tài trợ gần 245 triệu đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng hộ cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã triển khai tặng thẻ bảo hiểm y tế đến các tỉnh: Bình Phước, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hưng Yên.