Hoạt động trên nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, quản lý và giảng dạy cho các giáo viên Thủ đô trong thời gian tới.

 

Gần 16 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential Việt Nam luôn đặt giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Đồng hành cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trong các chương trình hỗ trợ giáo dục, từ đầu năm đến nay, Prudential Việt Nam đã tài trợ hơn 300 triệu đồng trao tặng các suất học bổng, tặng xe đạp, đồ dùng học tập… tới học sinh nghèo hiếu học tại các tỉnh.