Cũng trong năm 2015, cán bộ công nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đã quyên góp kinh phí tặng quà phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Nha Trang số tiền 27,6 triệu đồng; tặng quạt giấy cho chiến sĩ Trường Sa 19 triệu đồng; mua quà tặng bệnh nhân phong Khánh Vĩnh 18,7 triệu đồng; tặng xe đạp cho học sinh nghèo Khánh Vĩnh; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Khánh Hòa; ủng hộ chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới… Tổng kinh phí cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tham gia các hoạt động an sinh xã hội là 383,5 triệu đồng.