Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đồng cho biết, hàng năm, BTV LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các cơ sở và hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa “MẤCĐ” cho các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt công tác vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ, đưa chỉ tiêu này vào tiêu chí xét thi đua – khen thưởng hàng năm.

Theo đó, mỗi năm, mỗi đoàn viên CĐ đóng góp 20.000 đồng vào Quỹ MÂCĐ tỉnh. Đến nay, tổng số tiền vận động đóng góp vào quỹ Quỹ “MẤCĐ” tỉnh trên 8,3 tỷ đồng, trong đó, CNVCLĐ toàn tỉnh đóng góp trên 3,1 tỷ đồng, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ 490 triệu đồng, còn lại vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ khoản 2.9 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ MẤCĐ, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 229 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà bị xuống cấp nghiêm trọng.
Phát biểu đóng góp tại hội nghị, nhiều đại biểu đã có nhiều ý kiến để công tác triển khai chương trình trong thời gian tới hiệu quả. Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế Dung Quất Trần Ngọc Tuân cho hay, khó khăn nhất hiện nay trong việc vận động CNVCLĐ đóng đó vào Quỹ đó chính là chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo ông Tuân, vai trò thủ lĩnh của cán bộ CĐ phải thật sự tâm huyết với công việc, bám sát cơ sở; phải tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp đồng bộ với chuyên môn, chủ doanh nghiệp, để họ thấy được những khó khăn thực sự của người CNLĐ, từ đó, vận động đóng góp vào xây dựng Quỹ “MẤCĐ”.

Ông Nguyễn Đình Quế - Chủ tịch CĐ CP Đường Quảng Ngãi cho rằng, để triển khai chương trình hiệu quả, người cán bộ CĐ cơ sở phải như “bà đỡ” của NLĐ, thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên, năm bắt từng hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng NLĐ, từ đó, đề xuất với lãnh đạo, cấp ủy, chủ doanh nghiệp xét chọn đối tượng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “MẤCĐ” khách quan, đúng đối tượng, đảm bảo các điều kiện khi triển khai xây dựng chương trình…

 

 

Khen thưởng các cá nhân tham gia đóng góp và triển khai thực hiện tốt Chương trình "MẤCĐ”

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 17 cá nhân đã tích cực tham gia đóng góp và triển khai thực hiện tốt Chương trình nhà ở “M ẤCĐ” giai đoạn 2012-2016.