Các cấp CĐ tập trung chăm lo việc làm, đời sống, an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc, thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên (ĐV), phong trào văn nghệ thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh...
LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa 500 đại biểu là đại diện CNLĐ với Bí thư Tỉnh ủy để CNLĐ bày tỏ tâm tư và nguyện vọng, thể hiện an tâm trước sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với lực lượng CNLĐ trong tỉnh. CĐ còn hỗ trợ và vận động 2,25 tỉ đồng xây dựng 20 nhà “MÂCĐ ”, 11 nhà tình nghĩa, 1 nhà tình thương và 8 căn nhà “Mái ấm ngành Y”. Các cấp CĐ trong tỉnh đã thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho 4.173 lượt CNVCLĐ đặc biệt khó khăn, ốm đau... (tổng kinh phí 1,482 tỉ đồng). LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích “Hoàn thành xuất sắc hoạt động Tháng CN” năm 2016.