Ngày tiếp nhận Diễn giải Số tiền hỗ trợ
01/06/2016 Cụ Nguyễn Thị Tho ở Gia Ngư, HN giúp chị Tâm LD1634 1.000.000
Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Quang Hưng P202, Ciputra giúp LDS1605 500.000
Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Quang Hưng P202, Ciputra giúp LDS1609 500.000
Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Quang Hưng P202, Ciputra giúp LD1606 500.000
Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Quang Hưng P202, Ciputra giúp UT46 500.000
Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Quang Hưng P202, Ciputra giúp LD1632 500.000
Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Quang Hưng P202, Ciputra giúp LD1633 500.000
Nguyễn Hoà Bình 249 Thuỵ Khuê-HN giúp UT41 500.000
Nguyễn Hoà Bình 249 Thuỵ Khuê-HN giúp UT45 500.000
Nguyễn Hoà Bình 249 Thuỵ Khuê-HN giúp UT47 500.000
Nguyễn Hoà Bình 249 Thuỵ Khuê-HN giúp UT48 500.000
Đinh Thị Chung (Thôn Tấn Thạnh, Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định) UT08 đã mất chuyển hoàn (0987458809) Quỹ UT 3.500.000
Lưu Thị Hoà (Hoàng Mai-HN) giúp UT18 300.000
Ng.Khánh Vân (Hoàng Mai-HN) giúp UT24 300.000
Trần Lệ Huyền (Hoàng Mai-HN) giúp UT13 300.000
711A15350525 (200.000) giúp cac tre em ngheo; 711A22755939 (200.000đ) giúp MS4033, Đào Thị Thu Hằng, Quảng Ninh 400.000
bạn đọc giúp UT49 5.000
Cty CP Quốc Cường - Gia Lai ủng hộ GĐ anh Tạ Ngọc Tiến, xóm 12, Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An 10.000.000
02/06/2016 Một bạn đọc giúp Trần Thị Hải Yến UT46 100.000
Một bạn đọc giúp UT49 Tạ Ngọc Tiến là Bố của cháu Tạ An Phước 100.000
Hoang Quốc Thịnh gửi tiền từ thiện T6/2016 300.000
Một bạn đọc giúp LD1646 300.000
Một bạn đọc giúp LD1647 300.000
Một bạn đọc giúp LD1621 giúp Nguyễn Thị Huệ, Nghệ An 200.000
Một bạn đọc giúp LD1647 5.000
03/06/2016 Nguyễn Quang Lâm CMT 0010004325 ủng hộ cụ Nguyễn Thị Thìn, DC: Khu 2, xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc 500.000
Trịnh Quang Long 67 Mai Chí Thọ,Quận 2,TP. Hồ Chí Minh ủng hộ người nghèo 300.000
Một bạn đọc giúp UT49 500.000
Một bạn đọc giúp LD1648 300.000
Một bạn đọc giúp LD1633 200.000
04/06/2016 Một bạn đọc giúp LD1648 500.000
06/06/2016 Một bạn đọc giúp LD1649 200.000
Một bạn đọc giúp LD1648 200.000
Một bạn đọc giúp UT49 (300.000); Một bạn đọc (300.000) giúp UT49 600.000
Một bạn đọc giúp LD1649 300.000
Một bạn đọc giúp LD1650 300.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1634 (Chị Bùi Thị Tâm ở Hòa Bình) 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1641 (Chị Hữu Thị Thiêm ở Thái Bình) 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1639 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1643 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1644 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1645 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1646 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1621 (bé Hà Ng Phúc Khang) 100.000
Nguyen Hoang Trung Hieu Thao giúp LD 1638 (bé gái DT Lu Thi Do) 100.000
07/06/2016 Nguyen Khac Minh ung ho quy canh doi TLV bao Lao Đong ( minh050140@gmail.com) 500.000
Tran Ba Thanh ung ho chuong trinh benh nhan nhi ung thu 300.000
Một bạn đọc giúp GĐ chị Pham Ngoc Chien LD1647 500.000
Một bạn đọc giúp LD1648 5.000
Một bạn đọc giúp LD1649 5.000
Một bạn đọc giúp LD1650 5.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1638 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp UT48 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1636 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp UT47 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1632 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1631 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1630 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp UT46 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp UT44 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1623 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1621 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp UT42 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1619 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp UT41 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1613 1.000.000
Ông Le Dien Sơn (Đại diện Hội CCB Cty CP Đường Q.Ngãi) giúp LD1612 1.000.000
08/06/2016 Vu Thi Thanh Hang gửi tiền bảo trợ cho em Ha Van Trung UT17 300.000
Vu Thi Thanh Hang gửi tiền bảo trợ cho em Ngo Tran Dang Khoa 6 tuổi u não 300.000
Một bạn đọc ủng hộ LD1651 300.000
Một bạn đọc giúp LD 1652 100.000
09/06/2016 Vũ Thị Thanh Hang giúp Đinh Văn Lâm 300.000
Vu Thi Thanh Hang giúp Đoàn Văn Hiệp 300.000
Vu Thi Thanh Hang giúp Nghiêm Thị Ngân 300.000
Một bạn đọc ủng hộ UT49 200.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp UT49 100.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1640 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1641 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1642 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1643 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1644 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1645 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1646 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1647 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1648 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1649 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1650 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1651 50.000
Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Phương Thảo giúp LD1652 50.000
Một bạn đọc ủng hộ LD1652 GĐ Anh Phúc Chị Mai ở Tuyên Quang 200.000
Bạn đọc giúp LD1551 5.000
Bạn đọc giúp LD1652 5.000
Giúp đỡ Chịi Phan Thị Niêm - Tỉnh Hà Tĩnh 200.000
Một bạn đọc giúp đỡ LD1652 500.000
Một bạn đọc giúp đỡ giúp chị Mai LD1652 200.000
11/06/2016 Một bạn đọc giúp đỡ MS LD1648 100.000
Một bạn đọc giúp đỡLD 1642 giup do ngu dan truong sa 200.000
12/06/2016 Be Duong Gia Han Hoc Mon Be Ta An Phuoc Lai Hoang Bach 1.000.000
Một bạn đọc giúp đỡ LD1652 300.000
Một bạn đọc giúp đỡ LD1648 300.000
Một bạn đọc giúp đỡ LD1642 500.000
13/06/2016 Gia đình Tùng Nga giúp gia đình anh Phuc chi Mai- LD1652 1.000.000
Một bạn đọc giúp đỡ LD1652 300.000
14/06/2016 Một bạn đọc giúp đỡ Chi Zo Ram Thi Thuy 70.000
Một bạn đọc thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ LD1653 500.000
Một bạn đọc giúp đỡ LD1653 với lời chúc Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị 350.000
Một bạn đọc giúp đỡ LD1653 ChI Zo Ram Thi Thuy 200.000
15/06/2016 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 0915574868 1007 E1 Ciputra HN giúp LD1633 1.000.000
Nguyễn Thị Ngọc Ngà 0915574868 1007 E1 Ciputra HN giúp LDS1609 1.000.000
Nguyễn Thị Ngọc Ngà 0915574868 1007 E1 Ciputra HN giúp LDS15056 1.000.000
Cháu Châu Hà, Diễm Hà (34,ngõ 55/48 Hoàng Hoa Thám-HN) giúp LD1646 300.000
Cháu Châu Hà, Diễm Hà (34,ngõ 55/48 Hoàng Hoa Thám-HN) giúp LD1647 300.000
Chị Nguyễn Lệ Hằng, cháu Minh Thư (Cổ Nhuế-HN) giúp UT09 (Hàng tháng:500.000đ; Quà 1/6: 250.000đ) 750.000
Đinh thị Liên (15, ngõ 93, Hoàng Quốc Việt, HN) giúp UT46 (Quà 1/6) 200.000
Nguyen Thi Anh Phuong Đong Nai Tan Binh Nguyen Ngoc An Nam hanh lang lầu 3 khoa Tim ma 200.000
Le Nguyen Quoc Hong TP HCM UT50 - Ho tro Le Thi Hien chua benh UT máu 500.000
711A88844382 ND:LD1641 Chuc chi Huu Thi Thiem som khoi benh 200.000
Một bạn đọc giúp UT50 5.000
Một bạn đọc giúp LD1653 5.000
16/06/2016 Tran Thi Hien ủng hộ GĐ chị Đào Thị Nhung 200.000
BẠN ĐỌC ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA QUỸ
01/06/2016 Nguyễn Xuân Hằng (0983245672) Bộ Tư Lệnh Hải quân-Hồng Bàng-HP ủng hộ Quỹ 500.000
Le Duc Anh (100.000đ); Pham Thi Bao Chau tất cả mọi người (500.000đ) 600.000
02/06/2016 Một bạn đọc (1.000); Nguyen Nguyen Truc Diep B3 CX Tran Quang Dieu, P10, Da Lat (150.000) từ thiện 151.000
Nguyen Thi Quyen ủng hộ lắp đặt Pin Mặt trời. Trường Mầm non Dao Vung Ngan 60.000.000
04/06/2016 Le Duc Anh (100.000) và 1 bạn đọc khac 1.000 từ thiện 101.000
05/06/2016 Le Duc Anh từ thiện 100.000
06/06/2016 Một bạn đọc ủng hộ Qũy 50.000
07/06/2016 Một bạn đọc ủng hộ chúc Quỹ TLV ngày càng giúp đỡ được nhiều người 15.000
08/06/2016 Tran Thi Hue (Định Công, Hoàng Mai, HN) ủng hộ 50.000
08/06/2016 S.L.Huong (100.000) chuyển Quỹ Tấm Lòng Vàng; Một bạn đọc ủng hộ (100.000) và Một bạn đọc 10.000 từ thiện 210.000
10/06/2016 Le Duc anh (100.000); VNMB20160610574805 50.000đ uh quy tu thien 150.000
10/06/2016 Một bạn đọc ủng hộ (107.000); Một bạn đọc ủng hộ (100.000) trang tron tria 207.000
12/06/2016 Nguyen Thi Thanh Thao Nha Be (500.000đ); Hoang Huynh Hung 5.400đ từ thiện 505.400
13/06/2016 Le Duc Anh ủng hộ quỹ từ thiện 200.000
Một bạn đọc ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó hiếu học 200.000
Một bạn đọc ủng hộ (100.000) và Một bạn đọc 10.000 từ thiện 110.000
14/06/2016 .Le Duc Anh ủng hộ quỹ từ thiện (200.000); CDCS chi cục PTNT - tien ung ho GD 360.000đ 560.000
15/06/2016 Le Duc Anh ủng hộ quỹ từ thiện 500.000
Nguyen Thi Hong Kinh - Truong Tieu học Lac Vien ung ho quy 480.000
Một bạn đọc hỗ trợ nhân tháng hành động vì trẻ em 9.000.000
16/06/2016 Vũ Thị Kim Nhung ủng hộ 2.000.000
Công đoàn Điện lực hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho Quỹ TLV theo QĐ 186/QĐ-CDĐVN (7.6.2016) 30.000.000
Quỹ XHTT Công đoàn Giao thông hỗ trợ tiền xây 02 Nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ ngành GTVT Hòa Bình theo QD107/QD ngày 24.5.2016 60.000.000

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trân trọng cảm ơn các Nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các hoạt động của Qũy.