Ngày Diễn giải Số tiền Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
29/07/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
30/07/2016 BĐ có tài khoản 711AB0454625 ủng hộ Quỹ 100,000 TLV04
01/08/2016 Tran Lam từ TK ATM 711A28543881 từ thiện 100,000 TLV04
01/08/2016 Vo Thi Le ủng hộ Quỹ 510,000 TLV04
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A23979764 (100.000đ);BĐ có tài khoản 101010008729861 (50.000đ);BĐ có tài khoản 101010005535265 (300.000) ND: Hoàng Quốc Thịnh thiện nguyện tháng 8 ủng hộ Quỹ 450,000 TLV04
02/08/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
02/08/2016 BĐ có tài khoản 711A01746092 (50.000đ) good luck; BĐ có tài khoản 711A23979764 (100.000đ) từ thiện 150,000 TLV04
03/08/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A22032171 (50.000đ); BĐ có tài khoản 711AB0845076 (300.000đ) từ thiện 350,000 TLV04
04/08/2016 Lê Đức Anh ủng hộ từ thiện 100,000 TLV04
04/08/2016 Hoàng Thị Huyền Trang ủng hộ 100,000 TLV04
ỦNG HỘ CÁC CẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1666 200,000 LD1666
29/07/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1670 200,000 LD1670
29/07/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1668 50,000 LD1668
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1669 100,000 LD1669
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1672 100,000 LD1672
29/07/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1673 100,000 LD1673
29/07/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1675 100,000 LD1675
30/07/2016 Một BĐ Ủng hộ cô Lý - Thái Nguyên (LD1676) 200,000 LD1676
01/08/2016 Trương Thị Hồng Liên - Quận 1: giúp đỡ gia đình anh Phúc - chị Mai(LD1652) 500,000 LD1652
01/08/2016 Một BĐ ở TP.Hồ Chí Minh giúp LD1676 500,000 LD1676
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711AD2347278 : LD 1663: Con chỉ có chút lòng thành, chúc cụ sớm khỏe 29,754 LD1663
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A10170042 ủng hộ LD1672 300,000 LD1672
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A15350525 : Ủng hộ các trẻ em ngheo 300,000 TLVCD
01/08/2016 BĐ có tài khoản 711A43139108 Ủng hộ LD1676 250,000 LD1676
02/08/2016 BĐ có tài khoản 711AB5152952 ủng hộ LD1656 300,000 LD1656
03/08/2016 Vũ Thế Anh CT (Cháu Vũ Quang Minh giúp đỡ GĐ Bà Minh LD1672) 7,000,000 LD1672
03/08/2016 BĐ có tài khoản 101010002616899:LD1678 Ủng hộ em Phương 100,000 LD1678
03/08/2016 BĐ có tài khoản 101010002616899: LD1677 Ủng hộ ông Đồng 100,000 LD1677
03/08/2016 BĐ có tài khoản 101010002616899 : LD1662 Ủng hộ ông Vân 100,000 LD1662
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1676 100,000 LD1676
03/08/2016 BĐ có tài khoản711A19721513 giúp LD1677 100,000 LD1677
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1678 100,000 LD1678
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp LD1679 100,000 LD1679
03/08/2016 Cô Dang Thuy Nhung - Học viện Nông nghiệp Việt Nam : Ủng hộ gia đình em Phương (LD1678) 500,000 LD1678
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT25 100,000 UT25
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT35 100,000 UT35
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT37 100,000 UT37
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT44 100,000 UT44
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT45 100,000 UT45
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT47 100,000 UT47
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT49 100,000 UT49
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT31 200,000 UT31
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT33 200,000 UT33
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT36 200,000 UT36
03/08/2016 BĐ có tài khoản 711A19721513 giúp UT43 200,000 UT43
04/08/2016 BĐ có tài khoản 109010000086854:Giúp đỡ gia đình anh Thang (LD1679) 1,000,000 LD1679
04/08/2016 BĐ có tài khoản 711A34990332 : Ủng hộ gia đình em Phương LD1678 100,000 LD1678
ỦNG HỘ VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
29/07/2016 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh : Hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai 420,000 TLV25
31/07/2016 Trường THCS Yen Tho ở Nhu Thanh ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 740,000 TLV25
31/07/2016 Trường THCS Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 660,000 TLV25
31/07/2016 Hoàng Thị Hồng từ Thạch Thanh ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 480,000 TLV25
31/07/2016 Trường THPT Ngoc Gia Tu, Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiên tai 330,000 TLV25
31/07/2016 Trường Đại học Vinh Nghệ An ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 20,000,000 TLV25
31/07/2016 LĐLĐ Tp.HCM hỗ trợ CNVCLĐ vùng bị thiệt hại thiên tai theo CV761/TLĐ 415,579,000 TLV25
01/08/2016 Võ Thị Thúy Vân ủng hộ vùng bị thiệt hại thiên tai 320,000 TLV25
01/08/2016 Trường THPT Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng ủng hộ vùng bị thiệt hại thiên tai 680,000 TLV25
01/08/2016 Trường THPT Lê Quý Đôn Lam Ha: ủng hộ vùng bị thiệt hại thiên tai 1,100,000 TLV25
01/08/2016 LĐLĐ tỉnh Bình Dương ủng hộ thiệt hại thiên tai 630,353,000 TLV25
02/08/2016 CNVCLĐ Ủy ban xã TUTRA Đơn Dương ủng hộ vùng bị thiên tai 840,000 TLV25
03/08/2016 Quỹ XHTT Công đoàn Giao thông ủng hộ vùng bị thiệt hại do thiên tai (QĐ 133/2016) 100,000,000 TLV25
03/08/2016 Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ủng hộ thiệt hại thiên tai theo CV761/TLD 431,098,500 TLV25
03/08/2016 Trường tiểu học Lộc Ngãi, Bảo Lộc, Lâm Đồng ủng hộ thiên tai 400,000 TLV25
03/08/2016 Đinh Thị Liên - Thanh Hóa ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 740,000 TLV25
03/08/2016 Trường mầm non Thạch Lam (Thạch Thành) ủng hộ thiên tai 300,000 TLV25
04/08/2016 Hoàng Thị Vân trường THPT Lộc An ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 609,000 TLV25
04/08/2016 Công đoàn QTD ND Tho Lap ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 180,000 TLV25
04/08/2016 BĐ có tài khoản 1620410312265426:ủng hộ nhân dân các tỉnh gặp thiên tai 420,000 TLV25
NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
03/08/2016 BCH Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa 30,000,000 TLV17
Tổng phát sinh trong kỳ: 1,651,439,254