Ngày 16.7, ông Lâm Văn Phúc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước đã thay mặt CNVCLĐ tỉnh chuyển đến Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động số tiền 1.186.374.627 đồng ủng hộ chương trình xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và Bệnh xá  đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa).

Đây là số tiền do CNVCLĐ đóng góp thông qua LĐLĐ các huyện, thị xã, CĐ ngành và các KCN trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng cuộc vận động “Góp một viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma và xây dựng Bệnh xá đảo đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) của Tổng LĐLĐVN. Trong đó, có các đơn vị được CNVCLĐ hưởng ứng đóng góp số tiền lớn như LĐLĐ huyện Lộc Ninh gần 150 triệu đồng, LĐLĐ huyên Bù Đăng hơn 90 triệu đồng, CĐ Điện lực Bình Phước gần 90 triệu đồng, CĐ ngành giáo dục hơn 143 triệu đồng…