Mục đích của chuyến đi nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm về chủ quyền biển đảo cho cán bộ Hội Chữ thập Đỏ. Hưởng ứng kế hoạch trên, 27 tỉnh/ thành Hội Chữ thập Đỏ đã vận động đóng góp được gần 600 triệu đồng.

Thông qua Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Tổng Công ty Rau quả, nông sản cũng ủng hộ Trường Sa 100kg hạt giống rau các loại. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Viên chức Việt Nam, cán bộ, công nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã ủng hộ 16 triệu đồng tặng Trường Sa.