Theo Chủ tịch CĐ ngành, đây là số tiền do các CBCNV tự nguyện đóng góp, ủng hộ các lực lượng đang làm nhiệm vụ, bảo vệ vùng biển, lãnh hải Việt Nam. Thay mặt CNLĐ ngành GTVT, ông Việt khẳng định, CB CNVCLĐ ngành GTVT sẽ luôn sát cánh cùng các lực lượng bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống và hoàn cảnh.