Cụ thể tính đến hết tháng 1.2014, các NH đã cam kết cho 2.231 khách hàng cá nhân vay với tổng số tiền 801,6 tỉ đồng và đến nay giải ngân theo tiến độ cho 2.208 khách hàng với dư nợ 533,7 tỉ đồng. Trong các NH tham gia cho vay, Vietinbank cam kết cho 754 khách hàng vay với số tiền 249,8 tỉ đồng, giải ngân cho 754 khách hàng với dư nợ 153,4 tỉ đồng. Vietcombank cam kết cho 559 khách hàng vay với số tiền 225 tỉ đồng, giải ngân cho 559 khách hàng với dư nợ 148,7 tỉ đồng. BIDV cam kết cho 690 khách hàng vay với số tiền 281,6 tỉ đồng, giải ngân cho 690 khách hàng với dư nợ 192,4 tỉ đồng.

Agribank cam kết cho 149 khách hàng vay với số tiền 45,3 tỉ đồng và đã giải ngân cho 149 khách hàng với dư nợ 31,4 tỉ đồng. NHTM CP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long cũng cam kết cho 79 khách hàng vay với số tiền 21,2 tỉ đồng và đến nay giải ngân cho 56 khách hàng với dư nợ 7,7 tỉ đồng.

Ngoài nhóm khách hàng cá nhân, các NHTM đã ký hợp đồng tín dụng với 15 DN với tổng số tiền cam kết 1.501 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 16,7% tổng nguồn vốn hỗ trợ nhà ở dành cho DN. Trong đó giải ngân cho 10 DN (11 dự án) với số tiền là 534,8 tỉ đồng. Đáng lưu ý, chỉ riêng trong tháng 1.2014, NHNN đã xác nhận việc đăng ký cho vay hỗ trợ nhà ở bằng nguồn tái cấp vốn của NHNN đối với 3 dự án, nâng tổng số dự án được xác nhận lên 16 dự án.Được biết, cả 3 dự án được xác nhận cho vay mới gồm hai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và một dự án đầu tư chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội. BIDV là NH cho vay cả 3 dự án này với tổng số tiền được xác nhận đăng ký vay từ nguồn tái cấp vốn là 263 tỉ đồng.