highlight zone
category news

SaigonBank thay đổi nhân sự cấp cao

SaigonBank thay đổi nhân sự cấp cao

Ông Trần Quốc Hải, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị SaigonBank nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 1.9.2015.