Theo UBCKNN năm 2015 và năm 2016, tình hình tài chính quốc tế vẫn còn nhiều biến động. Năm 2015 thị trường chứng khoán nhiều nước trong khu vực giảm sâu đã ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam. Riêng năm 2015 đã có khoảng 540 tỉ USD của các nhà đầu tư quốc tế rút vốn khỏi các thị trường mới nổi, nếu tính trong 2 năm vừa qua thì quy mô dòng vốn quốc tế rút khỏi các thị trường mới nổi lên tới hơn 1.000 tỉ USD.

Hiện tại, nhiều vấn đề bất ổn của thị trường tài chính quốc tế vẫn tiếp tục hiện diện (thị trường chứng khoán Trung Quốc suy giảm, vấn đề tỉ giá, dịch chuyển dòng vốn quốc tế, giá dầu…). Ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN, cho biết, diễn biến thị trường tài chính quốc tế 2016 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thậm chí sẽ còn khó khăn hơn cả năm 2015, nên cần có sự cẩn trọng trong quản lý rủi ro và mục tiêu trong năm tới cũng chưa phải là tăng trưởng mà chỉ là giữ ổn định.

Nhìn lại năm 2015, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 tương đối ổn định và được đánh giá là điểm sáng thu hút dòng vốn gián tiếp so với các nước trong khu vực. Mức vốn hóa thị trường đạt hơn 1.325 nghìn tỉ đồng, tương đương 34% GDP, quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 4.964 tỉ đồng, trong đó, giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ bình quân đạt 2.495 tỉ đồng/phiên, giao dịch trái phiếu đạt 2.470 tỉ đồng/phiên.

Về hoạt động niêm yết, đấu giá và huy động vốn, tính đến tháng 12.2015, trên 2 sàn có 682 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 528 nghìn tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2014 và 571 mã trái phiếu với tổng giá trị niêm yết là 709 nghìn tỉ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2014.

Tổng giá trị huy động vốn đạt hơn 283 nghìn tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phát hành cổ phiếu và cổ phần hóa (bao gồm cả phát hành riêng lẻ) là 51 nghìn tỉ đồng (tăng 37% so với 2014), huy động trái phiếu chính phủ đạt 232 nghìn tỉ đồng (giảm 3,5%).

Về hoạt động của các công ty niêm yết, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết có cải thiện đáng kể, 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các DNNY tăng 5,9%, tổng lợi nhuận sau thuế tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2014. Về hoạt động đầu tư, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,5 triệu tài khoản, tăng hơn 105 nghìn tài khoản (tương đương 7%) so với cuối năm 2014. Giá trị danh mục tính đến cuối tháng 10 đạt 15,15 tỉ USD (tăng 12,5% so với cuối năm 2014).

Về công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, đến nay, số lượng công ty chứng khoán hoạt động bình thường là 81 công ty (giảm khoảng 23% tổng số công ty chứng khoán). Số lượng tài khoản nhà đầu tư là 1,5 triệu tài khoản (tăng 105 nghìn tài khoản so với cuối năm 2014), trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài là 17.644 (tăng 5,44%). Các công ty chứng khoán đã nâng cao hơn về quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật ngày càng tốt hơn, dịch vụ cho khách hàng ngày càng được cải thiện đảm bảo các phiên giao dịch được vận hành suôn sẻ.

Đối với các công ty quản lý quỹ, đến nay đã thực hiện tái cấu trúc 7 công ty bằng các hình thức như: Giải thể 1 công ty, chấm dứt hoạt động 1, tạm ngừng hoạt động 3, kiểm soát 1, kiểm soát đặc biệt 1. Hiện có 43 công ty quản lý quỹ hoạt đang động bình thường. Đối với các quỹ đầu tư chứng khoán, trong năm 2015, cơ quan quản lý đã cấp phép thành lập 2 quỹ mở, 3 quỹ thành viên, chấp thuận cho 1 quỹ bất động sản đầu tiên. Tính tới nay, thị trường có 30 quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó có 2 quỹ đầu tư chỉ số ETF, 17 quỹ mở và 10 quỹ thành viên, 1 quỹ đầu tư bất động sản REITs.