Hiện, Hội Người mù Việt Nam có tổ chức đóng tại 52 tỉnh, thành phố với hơn 66.440 hội viên, trong đó số trẻ em khiếm thị khoảng hơn 20.000 trẻ em. Sau hơn 3 tháng phát động và triển khai, các phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam – VOV đã sản xuất được 900 ấn phẩm CD sách nói gồm nhiều nội dung, như: Văn học trong nước, văn học nước ngoài, sách dành cho phụ nữ, sách về kỹ năng sống, phục vụ cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn. Hoạt động trao tặng sách nói cho Hội Người mù Việt Nam sẽ tiếp tục được VOV và Prudential duy trì thường niên trong các năm tiếp theo.