CTCK Phú Hưng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất CTCK Phú Hưng và CTCK An Thành. Đây là thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) thứ tư giữa các CTCK tính đến thời điểm này. Trước đó, trong năm 2013, TTCK đã được chứng kiến thương vụ sáp nhập đầu tiên giữa CTCK VIT (VITS) và CTCK MB (MBS). Tiếp đó, năm 2014 cũng chỉ có một cuộc “hôn phối” trong ngành chứng khoán là thương vụ sáp nhập giữa CTCK Quốc tế Việt Nam (VIS) và CTCK Đại Tây Dương (OSC).

Cuộc lương duyên giữa Phú Hưng và An Thành có coi là sự mở màn cho lĩnh vực M&A ngành chứng khoán trong năm 2016. Mặc dù An Thành về với Phú Hưng trong một vị thế khá chênh lệch về tương quan lực lượng, nhưng sự kết hợp đã diễn ra xuôi chèo mát mái cho thấy các CTCK hiện đã khá khéo léo trong việc thực hiện thương thảo, tiến hành các thủ tục sáp nhập.

Ông Chen Chia Ken - Tổng Giám đốc CTCK Phú Hưng - cho biết, Phú Hưng và An Thành mới chỉ đặt ra vấn đề thương thảo sáp nhập từ tháng 9.2015 và chỉ trong một quý đã hoàn tất việc sáp nhập.

Các số liệu tài chính cho thấy, trước thời điểm sáp nhập, vốn điều lệ của CTCK Phú Hưng là 347 tỉ đồng, trong khi vốn của An Thành lại khá khiêm tốn chỉ với 41 tỉ đồng. Sau khi hợp nhất, vốn điều lệ của công ty sẽ bằng giá trị tài sản thuần của Phú Hưng và giá trị tài sản thuần của An Thành đã được Công ty TNHH Kiểm toán KPMG kiểm toán, con số cụ thể là gần 203 tỉ đồng.

Giá trị tài sản thuần của từng bên được tính là chênh lệch giữa tổng tài sản với tổng nợ phải trả. Tổng số lượng cổ phần của công ty hợp nhất là 20.258.507 cổ phần, tương ứng với tổng vốn gần 203 tỉ đồng. Trong đó, cổ phần của Phú Hưng và An Thành tương ứng trong công ty hợp nhất là 16.743.779 cổ phần và 3.514.728 cổ phần. Dựa trên cơ sở này, cổ đông Phú Hưng sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 0,4819 cổ phần công ty hợp nhất và cổ đông An Thành sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 0,8572 cổ phần.

Như vậy, vốn điều lệ của CTCK Phú Hưng mới sau khi đã nhập An Thành vào vẫn bị tụt khá xa so với vốn ban đầu của Phú Hưng. Cụ thể, vốn điều lệ của Phú Hưng khi mới thành lập lên tới 347 tỉ đồng, nhưng sau một thời gian vật lộn với sự khắc nghiệt của thị trường, giá trị vốn chủ sở hữu của Phú Hưng đã chỉ còn phân nửa, con số đến 30.9.2015 là 167 tỉ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2015, Phú Hưng bị lỗ tới gần 8,9 tỉ đồng, mức lỗ nặng hơn khá nhiều so với mức lỗ hơn 2 tỉ đồng trong cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 thì mức lỗ của CTCK này đã lên tới hơn 15,5 tỉ đồng.

Xét về quy mô vốn, An Thành cũng không có tầm vóc gì đáng kể, nhưng công ty này trong thời gian trước sáp nhập cũng vẫn nắm trong tay một lượng khách hàng nhất định. Khi 2 CTCK sáp nhập vào nhau, với sự tinh giản lại bộ máy thì CTCK Phú Hưng sau sáp nhập sẽ giảm thiểu đáng kể một số khoản chi phí quản lý. Do đó, Phú Hưng sau sáp nhập khá mạnh dạn khi đặt mục tiêu doanh thu năm 2016 sẽ đạt 91 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong năm 2016 là 16 tỉ đồng, và đến năm 2018 sẽ đưa con số lợi nhuận trước thuế lên 32 tỉ đồng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc hợp nhất các CTCK nằm trong lộ trình của cơ quan quản lý và đây sẽ vẫn tiếp tục là một trong những giải pháp được thực thi thời gian tới nhằm tăng chất lượng dịch vụ trên thị trường. Kết quả quá trình tái cấu trúc CTCK cho thấy, tính đến hết năm 2015, số lượng CTCK hoạt động kinh doanh có lãi tăng 30% so với năm 2011, với tổng lợi nhuận sau thuế là trên 2.200 tỉ đồng, trong khi tổng lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31.12.2011 là âm.