Do quá tải bệnh nhân SXH, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ có thể tiếp nhận vài chục bệnh nhân vào điều trị nội trú, còn lại bệnh nhân được chuyển tuyến hoặc căn cứ vào tình trạng bệnh để tư vấn cho bệnh nhân theo dõi tại nhà. 
Ngoài việc tư vấn, chuyển tuyến điều trị, bệnh viện đã lập thêm cơ sở điều trị ban ngày. Khu điều trị ban ngày này bắt đầu hoạt động từ ngày 7.8 với 20 giường bệnh. Bệnh viện đã huy động hội trường làm khu điều trị ban ngày. Nếu quá tải sẽ kê thêm giường điều trị ở hành lang giống như bệnh viện dã chiến và huy động thêm phòng của nhân viên y tế làm nơi điều trị cho bệnh nhân.
Các bệnh viện đang căng sức đối phó với bệnh nhân SXH gia tăng.
Giường bệnh bệnh viện cũng phải mượn thêm mới hy vọng đủ cho bệnh nhân vào điều trị.