Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế)- hiện cả nước có hơn 13.000 cơ sở y tế nhưng khoảng 5.200 cơ sở chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế đảm bảo (khoảng 40%). Như vậy, mỗi ngày, một lượng lớn nước thải y tế chưa được xử lý được xả thẳng ra môi trường. Trong số đó, có nhiều BV tuyến TƯ và tuyến tỉnh cũng chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế đạt chuẩn.

Lý giải nguyên nhân khiến nhiều cơ sở y tế chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải y tế, bà Hương cho biết, hiện nay, kinh phí đầu tư xử lý nước thải y tế của các BV chủ yếu từ ngân sách Nhà nước. Vì vậy, nhiều địa phương thiếu kinh phí hoặc lãnh đạo chưa quan tâm đến vấn đề này nên cấp kinh phí cho các BV rất ít. Hơn nữa, một số BV đã được đầu tư nhưng thiếu năng lực quản lý vận hành. Ví như BV không có cán bộ chuyên môn, nhân viên phụ trách không ổn định, nhiều hệ thống hỏng hóc không được bảo trì kịp thời... dẫn đến chất lượng xử lý nước thải y tế chưa cao.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Đầu tư kinh phí cho xử lý chất thải y tế rất lớn nhưng nguồn lực đầu tư cho công tác này chưa được như mong muốn, còn khiêm tốn. Ý thức, trách nhiệm, đặc biệt những tồn tại trong quá trình vận hành như tiết kiệm, hạn chế đầu tư, kiểm soát không chặt chẽ từ thủ trưởng các bệnh viện, coi việc này như việc phụ và chưa quan tâm đúng mức. Chưa huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào công tác này”.

Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo.

“Riêng chất thải lỏng hiện rất ít cơ sở y tế huy động được nguồn lực, thuê dịch vụ tham gia xử lý chất thải lỏng. Với mục tiêu đảm bảo tất cả chất thải lỏng bệnh viện khi xả thải ra ngoài đều phải được qua xử lý, Bộ Y tế xây dựng dự thảo Quyết định này, trên nguyên tắc huy động nguồn lực vào quản lý và xử lý chất thải y tế. Bộ Y tế đã xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo,  hội thảo được tổ chức để xin ý kiến lần cuối trước khi trình Thủ tướng Chính phủ”- Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, nước thải bệnh viện là sự lan truyền rất mạnh các vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt nguy hiểm là nước thải từ những bệnh viện chuyên các bệnh truyền nhiễm. Những nguồn nước thải bệnh viện này là một trong những nhân tố cơ bản có khả năng lan truyền vào nước thải những tác nhân truyền nhiễm qua đường tiêu hóa và làm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt nguy hiểm khi nước thải bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh có thể dẫn đến dịch bệnh cho người và động vật qua nguồn nước, qua các loại rau được tưới bằng nước thải.

Mục tiêu đến năm 2020 là 100% cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế đạt yêu cầu về môi trường. Muốn vậy, Bộ Y tế cho rằng, cần cơ chế đặc thù về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế bởi thực hiện theo nghị định 15 hiện nay thì đa số cơ sở y tế không thể thực hiện được.

Hiện Bộ Y tế đã trình TTCP xin ban hành cơ chế chính sách đặc thù về xử lý chất thải y tế và xây dựng nội dung dự thảo Quyết đinh, dự thảo Tờ trình Quyết định. Theo dự thảo Quyết định này, các bệnh viện công lập trên cả nước sẽ được phép thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế theo nhiều hình thức (phân theo 3 nhóm bệnh viện) bảo đảm yêu cầu về chất lượng dịch vụ, nước thải đầu ra sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

Kinh phí chi trả thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện công tự chủ sẽ do bệnh viện tự chi trả và được tính vào giá dịch vụ khám chữa bệnh. Với các bệnh viện chưa tự chủ được sẽ do ngân sách và nguồn kinh phí khác chi trả. Hoạt động thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế sẽ chịu sự giám sát, theo dõi, kiểm tra, đánh giá định kỳ của cơ quan quản lý chuyên ngành về bảo vệ môi trường y tế và các cơ quan liên quan thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, UBND các tỉnh/ thành phố.