Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu, trường hợp phát hiện sai phạm, Sở Y tế Hà Nội phải xử lý nghiêm khắc, theo quy định.

Cũng theo chỉ đạo từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội phải kiểm tra các điều kiện hoạt động của Bệnh viện CK Phẫu thuật thẩm mỹ Kim Cương A&B, đồng thời yêu cầu bệnh viện này quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ gia đình bà Ngô Ngọc L. trong quá trình chăm sóc, điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Phía Sở Y tế cũng phải tăng cường khâu kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội phải hoàn tất kiểm tra, báo cáo về Bộ trước ngày 26-5.