Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra các yêu cầu về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng từ nhà cung cấp - nhà sản xuất - nhà phân phối - người tiêu dùng. Các yêu cầu này bao gồm: thông tin liên lạc trong chuỗi cung ứng thực phẩm, hệ thống quản lý, chương trình tiên quyết (PRPs) và phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP). Chứng chỉ ISO 22000:2005 bảo đảm về chất lượng của sản phẩm thực phẩm đối với người tiêu dùng.
Ông How Kam Chiong, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam cho biết: “Amway Việt Nam tự hào khi trở thành doanh nghiệp bán hàng đa cấp đầu tiên nhận được chứng chỉ quốc tế ISO 22000: 2005 về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm cho dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite. Chứng chỉ này cũng là sự khẳng định về chất lượng của thương hiệu AMWAY, cũng như là sự khích lệ với nhân viên công ty về những nỗ lực cố gắng trong suốt những năm qua”.

Amway chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2008, với nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Amata Đồng Nai. Năm 2009, nhà máy đã đón nhận các chứng chỉ quốc tế liên quan như: Chứng nhận ISO 9001:2008 về Hệ thống Quản lý Chất lượng; Chứng nhận Thực hành sản xuất tốt GMP theo tiêu chuẩn sản xuất và phân phối mỹ phẩm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); Chứng nhận ISO 14001:2004 về Hệ thống Môi trường và Chứng nhận OHSAS 18001:2007 về An toàn và Sức khỏe Lao động.

Yêu cầu cốt lõi của tiêu chuẩn ISO 22000:2005 tại Nhà máy Amway Việt Nam


 

 

 

 

1. Tuân thủ yêu cầu pháp luật, đáp ứng yêu cầu khách hàng và các bên hữu quan về an toàn thực phẩm.
2. Trao đổi tất cả các thông tin liên quan đến mối nguy an toàn thực phẩm giữa Amway Việt Nam với nhà cung ứng, khách hàng cũng như cơ quan pháp luật nhằm nhận diện và kiểm soát chúng một cách đầy đủ.
3. Quản lý hoạt động tạo sản phẩm một cách hệ thống hướng đến chính sách và mục tiêu an toàn thực phẩm của công ty thông qua việc xem xét, đánh giá mối tương tác giữa các quá trình từ khâu sản xuất ban đầu đến kênh phân phối đầu ra.
4. Xây dựng các chương trình cơ bản cần thiết với nhà máy sản xuất của Amway Việt Nam nhằm hỗ trợ việc kiểm soát tối đa mối nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thực phẩm.
5. Vận dụng tối ưu 7 nguyên tắc HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) nhằm xác định các mối nguy xuyên suốt chuỗi thực phẩm để ngăn ngừa, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy hại đến mức chấp nhận được tại các điểm kiểm soát tới hạn.