Giá dịch vụ y tế tại các bệnh viện áp dụng từng 1/3 sẽ tính thêm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù. Riêng 9 bệnh viện thuộc bộ Y tế đã tự chủ hoàn toàn về tài chính gồm: Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Răng Hàm mặt Trung ương, Răng hàm mặt TPHCM, Nội tiết, Phụ sản Trung ương, Tai Mũi Họng Trung ương, Mắt Trung ương, sẽ tính luôn cả lương bác sĩ. Các cơ sở y tế còn lại áp dụng mức tăng này từ ngày 1.7. 

Giá khám bệnh, giá ngày giường phân theo hạng bệnh viện và mức tăng cụ thể 

Theo đó, giá khám bệnh và giá ngày giường được phân theo hạng bệnh viện. Các dịch vụ kỹ thuật khác các bệnh viện sẽ áp dụng chung một mức giá. Tính bình quân các dịch vụ y tế tăng khoảng 30% khi tính thêm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù và sẽ áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Nếu tính thêm tiền lương thì mức tăng mình quân khoảng 50%.