Ngành Kiến trúc là ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất với mức điểm 25,75. Mức điểm chuẩn này cao hơn mức điểm chuẩn năm ngoái tới 2,5 điểm.

Còn ngành Quy hoạch vùng và đô thị có  mức điểm chuẩn là 23,75 điểm, cao hơn mức điểm năm ngoái tới 1,75 điểm (năm ngoái là 22).

Ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay của Trường ĐH Kiến trúc HN là ngành Công nghệ Thông tin với mức điểm 15,25 điểm.

Theo thông báo của Trường ĐH Kiến trúc, thí sinh phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trước 17h00 ngày 19.8.2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

Xem mức điểm chuẩn với từng ngành của Đại học Kiến trúc Hà Nội:

 

Thí sinh có thể xem danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY.