Ở địa phương, một lãnh đạo cấp xã, phường cũng bình quân tham gia 17-20 BCĐ.

Không ai thống kê có bao nhiêu BCĐ, Hội đồng, nhưng lạm phát đến nỗi nhiều quan chức không thể nhớ mình tham gia bao nhiêu ban chỉ đạo… cho đến khi có một cái giấy mời họp. Nó nhiều đến mức, trước nghị trường, có vị ĐBQH đã thẳng thắn nói về “Hội chứng Ban chỉ đạo”.

Rất rõ ràng, đồng nghĩa với BCĐ, với hội đồng là bộ máy, là họp hành, là “chi phí hành chính rất lớn”.

Trong khi, nói như Phó ban Tổ chức Thành ủy kiêm Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng Võ Công Chánh: “Có nhiều BCĐ, hội đồng mang tính hình thức, hội họp là chính, giải quyết chuyên môn không đáng kể”.

Hãy nhìn chức danh của chính ông Chánh để thấy việc “dẹp loạn ban chỉ đạo, hội đồng” ở Đà Nẵng là hoàn toàn nghiêm túc, có thực tế. Bởi ngay trong con số 75 các loại BCĐ, hội đồng mà Đà Nẵng kiên quyết xóa bỏ đã cho thấy thực tế rất khó chấp nhận là đang có quá nhiều những ban bệ hữu danh vô thực mà nhiệm vụ chính là… họp hành, gây tốn kém thời gian, chi phí hành chính, trong khi hiệu quả không đáng là bao. Và không chỉ hữu danh vô thực, họp “không biết để làm gì”, rất nhiều BCĐ ở địa phương được lập một cách rập khuôn, máy móc theo T.Ư. Thậm chí, có những BCĐ được lập dù “không có trong quy định của pháp luật”, “không có địa vị pháp lý”.

Khi trả lời câu hỏi của báo chí về sự nhạy cảm trong việc dẹp bỏ BCĐ, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng rất thẳng thắn là “chẳng có gì là nhạy cảm”, bởi “cái gì không hiệu quả thì chúng ta bỏ đi, bỏ đi không có nghĩa là không làm mà làm cách khác hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn”.

Một quan chức T.Ư, tham gia gần 100 BCĐ. Nếu là người nghiêm túc và trách nhiệm thì chắc chắn việc của vị quan chức khi ấy sẽ “quanh năm đi họp và đi họp”.

Và với cả trăm BCĐ, Hội đồng ở mỗi địa phương như hiện nay thì chỉ riêng việc họp đã hết thời gian quan tâm đến những vấn đề ngoài thực tế.

Việc kiên quyết xóa BCĐ, hội đồng ở Đà Nẵng vì thế, không nên coi chỉ là một cá biệt mà phải trở thành một điểm xuất phát, một tiền đề cho một quyết định hành chính quyết liệt tầm cỡ quốc gia. Bởi dẹp bớt các ban chỉ đạo cũng chính là cải cách hành chính!