Xin được nhắc lại, “Virus tham nhũng kháng thuốc” là khái niệm mà nguyên Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương đưa ra khi ông góp ý về báo cáo hoạt động của Chính phủ vào tháng 3 năm ngoái. Bài phát biểu của vị đại biểu này thẳng thắn, mạnh mẽ, như một liều thuốc đắng, nhưng liệu có dã tật.

Những ý kiến của đại biểu Đỗ Văn Đương hồi đó nêu ra không mới nhưng vẫn nguyên tính thời sự. Bởi vì nó đã diễn ra và đang diễn ra, như một sự thách thức, trêu ngươi, nó tồn tại ngông nghênh trước mặt dân chúng, nó đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Công bằng mà nói, không phải ai cũng muốn mua chức, người có thực tài luôn thăng tiến một cách công khai, minh bạch, thể hiện năng lực của mình trong quá trình công tác. Nhưng một khi việc chạy chức như là quy luật, thì đôi khi bắt buộc phải ứng xử theo quy luật mới tồn tại. Cho nên, cái gốc là triệt tiêu được quy luật tiêu cực đó để xây dựng một quy luật mới chuẩn mực và lành mạnh. Như ông Đương nói: Cuộc đời này còn nhiều cô Tấm trong sáng lắm. Nhưng người ta bảo nước trong quá thì cá không ở. Người trong sạch thì không ai chơi, có khi còn coi là quan hệ kém. Ai dám làm người tốt nữa”.

Nếu chỉ nhìn vào những tồn tại đó để phê phán thì sẽ không bao giờ đạt đến sự tiến bộ, mà phải đề xuất giải pháp, bắt tay hành động mới có sự thay đổi. Một trong những giải pháp hoàn toàn có thể thực hiện, đó là tinh gọn bộ máy đến mức tối đa. Khi xác định mục tiêu xây dựng một đội ngũ công chức chuyên nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, hưởng lương cao thì chắc chắn sẽ hạn chế được những tiêu cực sinh ra từ bộ máy cồng kềnh. 30% số công chức sáng vác ô đi tối vác về không chỉ ăn lương của dân, mà đó chính là lực lượng gây ra nhũng nhiễu, hối lộ, tham nhũng.

Vừa qua, Bộ Nội vụ đề xuất giảm đầu mối sở, ngành, nâng cao hiệu lực của bộ máy và tinh giản biên chế, cần bổ sung, hoàn thiện để triển khai. Còn những đề xuất rất đang quan tâm như nhất thể hóa một số chức danh Đảng và chính quyền, giảm bớt tổ chức đoàn thể. Nếu không thực hiện quyết liệt thì không thể có một bộ máy tinh gọn, hiện đại như mong muốn.

Một bộ máy ngày càng phình to, loạn cấp phó, nhiều địa phương đưa người trong gia đình lên làm quan, cả họ nắm quyền thì tránh sao khỏi họa tham nhũng.

Thuốc diệt virus tham nhũng không chỉ là các điều luật hình sự, mà thiết kế một môi trường hành chính không cho virus tham nhũng có cơ hội sinh sản và lây lan.