Dẫu là cuộc gặp mang tính chất hiếu hỉ cuối năm diễn ra hôm qua (5.2), rút cục, báo chí vẫn không nhịn được khi đặt cho “gia chủ” những câu ngang xương, mắc họng. Nào thì là chuyện chạy công chức trăm triệu, nào là cuộc thi tuyển lãnh đạo ở Quảng Ninh- và tất nhiên- là tình trạng 30% công chức “cắp ô”.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói: “Sau khi có thông tin Bộ Nội vụ đã chỉ đạo kiểm tra từ đó đưa ra giải pháp làm thế nào để những người gia nhập đội ngũ công vụ phải tận tụy làm việc phục vụ nhân dân, có tinh thần trách nhiệm với xã hội”.

Thật khó gọi đây là một câu trả lời, bởi nó không có nhiều thông tin và thật… kinh điển. Cũng thật khó tin là tình trạng 30% công chức cắp ô sẽ được khắc phục khi mà Bộ còn đang “tư duy”.

Thực ra không cần phải là một thứ trưởng cũng có thể nghĩ ra phương án giải quyết  30% số công chức đang phải nuôi báo cô này.  Phó Thủ tướng nói phải “xắp xếp” lại. Nói cách khác thời sự hơn là “tái cơ cấu”.

Gì cũng được, miễn là đừng tinh giản biên chế. Vì sao ư? Vì nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế và chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, số “biên chế” không những không giảm mà còn  tăng tới 25%. Cụ thể, thời điểm bắt đầu của “tinh giản”, của “cải cách” năm 2000, tổng số biên chế công chức hành chính của cả nước mới chỉ hơn 200.000 thì năm 2010, con số này là 260.000.

Còn nhớ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói ông đã từng tiếp xúc với những “công chức cắp ô”, trong một sự thật là “Ngay cơ quan Văn phòng Chính phủ cũng có hiện tượng đó”. Và theo ông cần có “một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp mà từng vị trí đều được xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của mình thì số công chức “có cũng được không có cũng được” sẽ giảm đi”.

Nhưng đến bao giờ có một nền hành chính hiện đại?

Trở lại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ, một quan chức là Phó vụ trưởng công chức viên chức Hoàng Quốc Long thanh minh rằng trong thời gian qua, đội ngũ (gần 3 triệu công chức) đã hoàn thành tốt sứ mạng của mình. Theo cách hiểu của ông Long, Phó Thủ tướng đưa ra con số đó để các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tinh giản đội ngũ nhằm cải cách chế độ tiền lương và chất lượng cán bộ.

Và ông nói đầy ẩn ý: "Một cơ quan cũng như một cỗ xe, có những bộ phận các đồng chí tưởng không quan trọng nhưng nó là cấu thành của một cỗ máy. Nếu cắt 30% thì cỗ máy không hoạt động được".

Cái ẩn ý là ở chỗ 30% này sẽ để “tinh giản” - lại “tinh giản”. Chứ không phải “cắt bỏ”.

Nhưng đến bao giờ thì “tinh giản” mới không đồng nghĩa với một phép trừ?