Theo Bộ VHTTDL, việc phát ngôn như trên là chủ quan, thiếu cơ sở và làm cho dư luận hiểu sai vấn đề. Vì vậy, Bộ VHTTDL đề nghị Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng xem xét sự việc trên và có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Vinh có văn bản giải trình trả lời bộ trước ngày 15.6.

Ông Huỳnh Tấn Vinh được mời đến dự tọa đàm, tất nhiên ông được quyền phát biểu công khai. Tọa đàm có nghĩa là trình bày ý kiến, nói qua nói lại, ai cũng có quyền được nói, và ai cũng có quyền phản biện quan điểm của người khác.

Chưa chắc ý kiến nào của ông Huỳnh Tấn Vinh cũng đúng, sẽ còn nhiều quan điểm tranh luận ngược lại. Và nếu Bộ VHTTDL thấy chỗ nào chưa đúng trong các ý kiến của ông Vinh thì phản biện bằng những chứng lý 
thuyết phục.

Ông Vinh muốn bảo vệ Sơn Trà như ông nói, thì cũng phải bảo vệ cho đúng cách, đúng luật, nói có sách, mách có chứng. Không phải ai nhân danh bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường thì nói gì cũng là chân lý.

Vậy thì, Bộ VHTTDL cứ chỉ những ý kiến chưa đúng của ông Vinh cho dư luận tỏ tường. Ra văn bản xử lý ý kiến phản biện của người khác trong một buổi tọa đàm là chưa có “văn hóa phản biện”.

Có lẽ Bộ VHTTDL đã nhận ra điều chưa phải trên, nên Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chỉ đạo thu hồi văn bản đề nghị xử lý phát ngôn về Sơn Trà của ông Huỳnh Tấn Vinh. Đồng thời, yêu cầu Tổng cục Du lịch làm rõ trách nhiệm quá trình tham mưu ban hành văn bản trên và báo cáo lãnh đạo bộ trước ngày 5.6.

Lại tham mưu văn bản, rồi ký phát hành văn bản, rồi chỉ đạo thu hồi văn bản, rồi chỉ đạo làm rõ cá nhân tham mưu văn bản, quá mất thì giờ và làm phức tạp thêm tình hình. Nhưng dù sao, Bộ VHTTDL đã nhận trách nhiệm về những sơ suất tại nội dung văn bản xử lý phát ngôn của ông Vinh, đó cũng là động thái kịp thời, có trách nhiệm.

Qua vụ ra văn bản xử lý người phản biện của Bộ VHTTDL, các cơ quan khác sẽ cẩn thận hơn đối với những cá nhân, tổ chức có ý kiến khác biệt với quan điểm của mình. Hãy cứ để cho đời sống được lên tiếng. Chỉ có tranh luận thì cái đúng, sự thật, chân lý mới hiện diện.

Người nắm trong tay sự thật và lòng công chính thì không hề sợ phản biện.