Người dân chắc chắn sẽ rất đồng tình với việc các vị lãnh đạo, cán bộ đảng viên sẽ thực hiện “rửa mặt hằng ngày”. Bởi vì, nếu như để cho tình hình tham nhũng, lãng phí trở nên nghiêm trọng, sai phạm ở các doanh nghịêp nhà nước cũng như nhiều lĩnh vực khác quá nặng nề mới kiểm điểm, thì quá muộn. Và tất nhiên, việc cần thiết là “giữ gìn con ngươi của mắt mình”, mà lâu lâu mới làm một lần thì không thể đảm bảo sự trong sạch.

Phê bình và tự phê bình, kiểm điểm thiếu sót cũng không phải là xong việc. Điều dân chờ đợi là hành động sau đó. Chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, tham nhũng có bị đẩy lùi, đời sống nhân dân có được cải thiện hay không, đó là thước đo kết quả sau kiểm điểm.

Người dân rất quan tâm đến việc kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian qua. Các cơ quan thông tin đưa tin nơi này, nơi kia đã “nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn phê bình”, chỉ ra được những sai sót, cá nhân, tập thể nhận khuyết điểm và hứa khắc phục sửa chữa.

Các bản tin khá giống nhau và dân chỉ biết đến thế, còn ai sai sót đến đâu, sai phạm gì thì dân chịu. Dân nghe được có một bộ phận không nhỏ tham nhũng. Cho nên sau các đợt kiểm điểm ở các địa phương, dân hy vọng được công khai  bộ phận không nhỏ đó gồm những ai.

“Rửa mặt hằng ngày” là quá cần, là đương nhiên, nhưng rửa phải sạch. Nếu như phê bình, kiểm điểm nhưng sau đó không sửa đổi, không chỉnh đốn được thì phải có hình thức khác, thật cụ thể để điều chỉnh hoặc xử lý những ai ''rửa mặt không sạch''.

Tại cuộc họp tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 17.10 của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, nhiều ý kiến cử tri ủng hộ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn. Có cử tri mạnh dạn đề xuất, nếu như phiếu tín nhiệm thấp thì cách chức. Phải bỏ phiếu mới biết được năng lực và uy tín cán bộ lãnh đạo, ai không đạt thì không thể tiếp tục đương chức. Nếu chỉ “rửa  mặt” thôi, nhưng không được soi qua lăng kính là con mắt của nhân dân thì không có giá trị kiểm định khách quan, minh bạch.