Trung Quốc liên tục thực hiện nhiều hành động ngang ngược, phi pháp như vậy đối với VN. Mới đây, Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Trường Sa và huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Lãnh thổ của quốc gia khác, Trung Quốc tự tiện thành lập thành phố, bất chấp sự thật, coi thường luật pháp quốc tế.

Quốc hội VN thông qua Luật Biển là hoạt động lập pháp bình thường của một quốc gia, Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích, phản đối. Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, lại còn xâm phạm đến hoạt động lập pháp của Quốc hội Việt Nam. Việt Nam có  đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để chứng minh và khẳng định về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông. Trung Quốc không thể chứng minh được chủ quyền bằng sự thật lịch sử, nên đã dùng cách ngang ngược và phi pháp để thay cho sự thật.

Các nhà sử học đã dày công tìm kiếm và công bố các tài liệu mang tính khoa học khách quan, không chỉ văn bản nhà nước qua châu bản thế kỷ XIX, các văn bản địa phương, chính sử, địa chí, bản đồ của Việt Nam mà còn nhiều tài liệu của các nước, khẳng định Việt Nam đã chiếm hữu thật sự mang tính nhà nước, liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, năm 1909, chính quyền Quảng Đông cho Paracel là đất vô chủ. Trước đó, năm 1898 khi bị một Cty bảo hiểm Anh yêu cầu bồi thường các tàu: Le Bellona đắm ở Paracel năm 1895, tàu Imaji Maru đắm năm 1896, bị dân Hải Nam hôi của, chính quyền Trung Quốc đã trả lời Paracel không thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Cũng như năm 1754 khi 2 dân binh đội Hoàng Sa bị bão trôi dạt lên đảo Hải Nam, chính quyền Hải Nam tra xét đúng sự thật đi làm công tác với 8 dân binh khác còn ở trên thuyền, đã chu cấp lương thực trở về nguyên quán. Chúa Nguyễn Phúc Khoát đã viết công văn cảm ơn. Sự kiện này đã được chính sử Đại Việt sử ký tục biên và dã sử Phủ biên tạp lục ghi rất rõ ràng.

Những hành động ngang ngược và phi pháp của Trung Quốc bị VN phản đối, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới không đồng tình. Trung Quốc tự làm xấu đi hình ảnh của mình trước thế giới văn minh. Bởi vì, thế giới hôm nay lấy sự hòa bình, ổn định, tôn trọng lãnh thổ của các quốc gia và tuân thủ pháp luật quốc tế làm tiêu chí của sự văn minh.