Ngược lại, nếu niềm tin vào vàng ngày càng được củng cố, thì thị trường ngày càng thêm sôi động. Như vậy, điều hành kinh tế thị trường chính là tác nghiệp để quản trị niềm tin.

Niềm tin rất khó quản trị. Ít khi chúng ta có thể xây dựng được niềm tin trong một sáng một chiều, nhưng lại rất dễ đánh mất nó chỉ trong chốc lát. Và khi  niềm tin bị đánh mất, cái giá phải trả sẽ đắt đỏ đến vô cùng. Thị trường chứng khoán ở nước ta đã từng rất sôi động. Tuy nhiên, khi các DN chỉ quan tâm đến việc huy động vốn hơn là lợi ích của các nhà đầu tư, thì cuộc khủng hoảng niềm tin bắt đầu xảy ra.

Và thị trường chứng khoán đã tuột dốc một cách thê thảm. Thị trường chứng khoán trong những năm qua đã như thế nào chắc ai cũng biết. Và trong những năm tới sẽ như thế nào, chắc ai cũng đoán ra. Khi và chỉ khi công chúng tin rằng các DN luôn luôn coi việc tìm kiếm lợi nhuận cho các cổ đông là nghĩa vụ thiêng liêng bất khả xâm phạm, thì thị trường chứng khoán mới có thể sôi động trở lại. Mà như thế thì sẽ còn rất lâu!

Niềm tin quan trọng với thị trường, thì tất nhiên quan trọng với kinh tế vĩ mô. Chúng ta sẽ không bao giờ có được sự ổn định kinh tế vĩ mô, nếu người dân không tin vào các chính sách của Chính phủ. Người dân sẽ không dồn sức mua vàng, nếu họ tin rằng chính sách kềm chế lạm phát của Chính phủ sẽ thành công. Người dân cũng sẽ không rút tiền khỏi ngân hàng, nếu họ tin rằng chính sách lãi suất thực dương của Chính phủ sẽ được thực hiện. Như vậy, uy tín của Chính phủ chính là một phần quan trọng của ổn định kinh tế vĩ mô.

Niềm tin đối với Chính phủ có hai phần cấu thành: Một  là niềm tin vào sự tận tâm và tinh thần phụng sự nhân dân của Chính phủ (Chính phủ được sinh ra là để phụng sự nhân dân); hai là niềm tin vào năng lực của Chính phủ (Chính phủ có đủ năng lực giải quyết các vấn đề của đất nước). Các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và các phiên chất vấn tại Quốc hội là những công cụ quan trọng để kiểm định và xác lập cả hai phần cấu thành trên của niềm tin đối với Chính phủ. Khách quan, trung thực vì vậy là đòi hỏi bắt buộc đối với các hoạt động này.