Nội dung kiểm điểm thẳng thắn, chỉ ra từng việc chưa được rất cụ thể. Rõ ràng, còn có những người chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bởi vì, nếu như người nào, ở vai trò lãnh đạo, quản lý đều làm tốt chức phận, trách nhiệm thì sẽ hạn chế tối đa tham nhũng, lãng phí, sẽ không có nạn chạy chức chạy quyền, sẽ đẩy lùi các tệ nạn, sẽ bảo vệ được môi trường, rừng và tài nguyên của đất nước. 

Rừng của Việt Nam đã bị tàn phá ghê gớm, các vị lãnh đạo ở các địa phương có diện tích rừng bị tàn phá nhiều đương nhiên không làm tròn trách nhiệm. Thực phẩm bẩn tràn lan, đe dọa sức khỏe của người dân, các vị lãnh đạo của các ngành có trách nhiệm kiểm soát chất lượng thực phẩm đã không hoàn thành nhiệm vụ. Kẹt xe, ngập nước ở các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội, rõ ràng đó là hạn chế về năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo địa phương. 

Còn nhiều lĩnh vực khác trong tình trạng tương tự. Chính trình độ phát triển của quốc gia chứng minh trình độ và chất lượng của quản lý.

Đồng chí Lê Hồng Anh kiểm điểm về người lãnh đạo chưa gương mẫu, để vợ con, người thân, cấp dưới lợi dụng vị trí của họ. Thực tế này quá rõ, chuyện con ông cháu cha mà dư luận phản ánh không phải là không có cơ sở. Ngay cả con cái của lãnh đạo nhiều nơi được bổ nhiệm các chức vụ cao, không phải bất cứ trường hợp nào cũng được ủng hộ, cũng phù hợp với năng lực, cũng có sức thuyết phục.

Chưa kể, vợ con lợi dụng quyền thế để làm ăn, tất nhiên là không minh bạch, đó cũng là làm giàu bất chính. Kiểm điểm để thấy cái chưa được. Thấy cái chưa được để thay đổi, Đại hội sẽ lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới là những người có năng lực, liêm khiết, công chính.