Ngư dân ra khơi luôn gặp sóng to gió dữ. Bao đời nay họ phải đánh vật với cuồng phong, bão tố để giành lấy cái ăn không phải cho riêng mình. Những mất mát của ngư dân không

thể tính hết, bởi vì trong đó có máu xương của cha ông và của cả con cháu. Nhưng thử thách của ngư dân ngày nay không chỉ là sóng gió, mà còn những hiểm nguy khôn lường do tội ác và lòng tham của con người gây ra. Chính vì hiểm nguy đó mà những người dân chân chất, chỉ biết “côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó” phải đối diện với trách nhiệm lớn lao hơn, bám biển để giữ nước. Thực tiễn của đất nước đặt lên vai ngư dân một sứ mệnh mang tính lịch sử và họ đã nhận thức được sứ mệnh thiêng liêng của mình. Nói đến đi biển hôm nay, hầu như mỗi người đều khẳng định, đi để làm nghề sinh sống, và đi để bảo vệ ngư trường của cha ông ngàn đời để lại.

Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng lớn trong toàn xã hội. Nhiều đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức nhắn tin ủng hộ, nhiều doanh nghiệp tuy còn trong giai đoạn khó khăn vẫn dành những đồng vốn quý báu để hỗ trợ cho bà con ngư dân. Cảm động hơn, các mẹ, các chị tiểu thương ở chợ Hòa Cường, chợ Cồn - Đà Nẵng cũng tham gia nhắn tin, có người nói: “Tui nghe chuyện Trung Quốc ức hiếp dân mình, tui bực lắm nhưng không biết làm răng”.

Một bà mẹ chỉ biết quanh năm buôn bán kiếm sống ở chợ mà nói rằng “tui bực lắm”, một chữ “bực” đó thôi cũng cho thấy sức mạnh của dân. Lòng yêu nước không ở đâu xa mà ngay chính những lúc này. Ý nghĩa của chương trình vì thế có tầm cao hơn, bởi vì qua đó để hiểu được thêm lòng dân với nước non.

Lòng dân là sức mạnh, chính nghĩa là sức mạnh, sự thật lịch sử là sức mạnh. Việt Nam đang có trong tay sức mạnh cùng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vấn đề còn lại là phát huy và liên kết các sức mạnh đó để giữ biển, giữ nước.