Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, đời sống người dân rất khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng. Cho nên, người dân, doanh nghiệp không muốn tiết kiệm cũng không được, bởi vì họ lấy tiền đâu ra để phung phí.

Vậy thì ai mới là đối tượng cần phải thực hành tiết kiệm và không lãng phí?

Bạn đọc có ý kiến đóng góp cũng như hiến kế để hạn chế tình trạng quà cáp, biếu xén cấp trên trong dịp Tết này, xin gửi vào cuối bài viết, hoặc địa chỉ email: toasoan.laodong@gmail.com
Chỉ thị số 21 về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ký ban hành ngày 21.12 có nhiều quy định rất thiết thực, trong đó có việc nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên, không tổ chức để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm chúc tết các địa phương.

Nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên. Như vậy, người dưới sẽ không nhân dịp lễ tết để biếu xén, phục vụ mục đích riêng. Gói mứt, lạng dưa là chuyện tấm lòng, nhưng phong bì chứa đôla không thể là chuyện lễ nghĩa mà chuyện toan tính. Người dưới đi quà tết theo kiểu hối lộ chính vì người trên có mục đích đó. Nếu người trên chí công vô tư, rạng ngời liêm khiết thì cấp dưới muốn tặng quà cũng không được.

Lãnh đạo đi thăm và chúc tết; cơ sở, doanh nghiệp rộn ràng đưa đón, linh đình tiệc tùng, lãng phí không nhỏ.

Các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở không nên tổ chức mời lãnh đạo đi cơ sở là quá đúng, nhưng nếu lãnh đạo không đi thì đố ai mời được.

Tiền, phương tiện, tài sản công đương nhiên cũng chỉ có lãnh đạo của cơ quan mới sử dụng được. Lãnh đạo cứ làm gương, tự khắc chuyện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả.