Cụ thể, Quyết định số 37/QĐ-UBND-TL ngày 27.3.2017 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo do ông Nguyễn Văn Dương ký đã ghi rõ danh tính, địa chỉ của người tố cáo là ông Võ Văn Điệp, phát hành đến tay của người bị tố cáo là ông Đặng Văn Nang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Ông Phạm Tân Xiêu - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, sẽ thu hồi Quyết định số 37 và ban hành quyết định mới đúng theo quy định. Đồng thời, Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Tháp sẽ mời ông Điệp là người gửi đơn tố cáo, đến làm việc để nhận thiếu sót.

Vấn đề đặt ra là, cho dù thu hồi văn bản cũ, thay bằng một quyết định mới thì chỉ để sửa lại cho phù hợp về mặt hình thức, còn tên tuổi và địa chỉ của công dân làm đơn tố cáo đã tung ra, ai cũng biết, người bị tố cáo cũng biết thì không thể sửa. Cho dù thay mới một ngàn quyết định cũng vô ích xét về bản chất của sự việc.

Có thể thu hồi văn bản nhưng không thể thu hồi được danh tính người tố cáo đã bị tiết lộ.

Điều 8 của Luật Tố cáo ghi rõ” Những hành vi bị nghiêm cấm”, một trong những hành vi nghiêm cấm mà luật quy định là: “Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo”.

Điều 36 về “Bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo” quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu do người tố cáo cung cấp có trách nhiệm giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người tố cáo; đồng thời phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp cần thiết để giữ bí mật thông tin và bảo vệ cho người tố cáo”.

Ông Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp đã vi phạm các quy định của Luật Tố cáo, vậy thì vấn đề không phải là sửa văn bản, mà xử lý về mặt pháp luật như thế nào. Còn nữa, danh tính của người tố cáo đã bị ông chủ tịch tiết lộ, vậy thì người tố cáo phải được bảo vệ an toàn.

Ông Nguyễn Văn Dương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả trên.