Trước đây, các phát ngôn từ phía lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đều khẳng định là thực hiện đúng quy định, quy trình; nhưng lãnh đạo Bộ GTVT không đối diện với một thực tế, quy trình là để chọn lựa người có năng lực, có phẩm chất đạo đức xứng đáng với chức vụ được bổ nhiệm. Chọn lựa sai người chứng tỏ quy trình đó có vấn đề.

Cho nên, việc nhận trách nhiệm của Bộ trưởng Đinh La Thăng là đúng với bản chất sự việc, né tránh chỉ làm cho dư luận thêm bức xúc.

Từ vụ bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, có thể liên hệ các trường hợp khác. Những vụ sai phạm lớn xảy ra ở các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đều do sự yếu kém của cán bộ lãnh đạo ở các đơn vị này. Không ít người đã bị pháp luật nghiêm trị, nhiều người tuy chưa đến mức bị truy tố, xét xử vì chưa làm rõ được hành vi vi phạm pháp luật, nhưng không thể nói rằng họ có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Tuy nhiên, chưa có mấy ai dám đứng ra nhận trách nhiệm về việc quản lý đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt này, dù là một câu nói như ông Đinh La Thăng. Đa số trường hợp, người ta đổ trách nhiệm cho các yếu tố khách quan, cho tập thể và cho cả quy trình.

Một vấn đề khác lâu nay người dân rất quan tâm, đó là chịu trách nhiệm như thế nào. Cũng có nhiều người nói xin nhận trách nhiệm, nhưng sau đó không thấy có hình thức xử lý cụ thể. Đối với những vụ việc lớn như Vinalines, việc chịu trách nhiệm không thể dừng lại ở một lời nói mà phải bằng việc xử lý người chịu trách nhiệm và công khai việc xử lý đó. Có như vậy mới tìm lại được lòng tin trong dân chúng.

Cấp dưới sai phạm, đặc biệt là những sai phạm nghiêm trọng, cấp trên không thể không chịu trách nhiệm, không chỉ là việc lựa chọn bổ nhiệm cán bộ, mà còn đối với công tác quản lý cán bộ cùng các hoạt động của đơn vị trực thuộc. Nếu như cấp dưới sai phạm mà cấp trên không bị xử lý trách nhiệm thì khó có thể hạn chế được việc bổ nhiệm “nóng vội, không cân nhắc” như trường hợp ông Dương Chí Dũng.