Đây là chương trình do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới phát động.

Tham nhũng gây ra nỗi bức xúc lớn trong nhân dân, làm khủng hoảng đất nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Cho nên, cùng với sức mạnh của chính quyền, cần phải huy động sự tham gia của cộng đồng để cùng phòng, chống tham nhũng. Hy vọng với trí tuệ chung, có thể tìm ra những sáng kiến góp phần hạn chế tham nhũng.    

Cũng với chủ đề trên, trong khuôn khổ cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam năm 2009”, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã trao giải thưởng cho 25 đề án trong 152 đề án tham gia. Năm 2011, có 160 sáng kiến dự thi, trong đó có 34 sáng kiến được tài trợ thực hiện. Cho đến nay, chưa có công bố rộng rãi hiệu quả của việc áp dụng các sáng kiến này vào thực tế. Hoặc cũng có thể, sau khi đoạt giải, các sáng kiến đó được đưa vào ngăn kéo.  

Còn nhớ, nhận xét về 25 đề án đoạt giải năm 2009, đại diện Ngân hàng Thế giới tại VN phát biểu: “Đây là những đề án mà bên cạnh tính sáng tạo còn chứa đầy tâm huyết, suy nghĩ và cũng rất thực tế trong điều kiện VN”. Thật đúng khi đánh giá đó là sự sáng tạo, là tâm huyết, là suy nghĩ của những người tham gia, hay nói đúng hơn là của cả cộng đồng. Bây giờ cũng vậy, công dân VN luôn có mong ước đất nước không còn bóng ma tham nhũng, cho nên, sẽ có rất nhiều sáng kiến tâm huyết vì công việc hệ trọng này.

Nhưng ngoài việc thể hiện tâm huyết, sáng kiến phải được áp dụng vào thực tế, đem lại hiệu quả, đó mới là mục tiêu của cuộc thi, không phải là một cuộc vui có thưởng. Tại cuộc thi năm 2011, có nhóm sinh viên đoạt giải với đề án chống tham nhũng giảng đường, sáng kiến “Nói không với ''phong bì'' trong y tế” cũng được đánh giá nổi bật và được tài trợ thực hiện. Nhiều sáng kiến đoạt giải tương tự như vậy, nhưng có hay không sự áp dụng và đạt hiệu quả đến đâu trong lĩnh vực, phạm vi áp dụng của đề án là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Và, tham nhũng ngày càng gia tăng là một câu trả lời khách quan và thuyết phục.

Đề án, sáng kiến dù xuất sắc đến đâu nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa khi không thực hiện một cách hiệu quả. Cũng như các biện pháp phòng, chống tham nhũng của các cơ quan công quyền dù hay đến đâu, hệ thống pháp luật xử lý loại tội phạm này dù rất hoàn chỉnh, các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng dù được tổ chức từ trung ương đến địa phương, nhưng có tiêu diệt được tham nhũng hay không mới là câu trả lời cuối cùng.

Dân đang treo giải thưởng phòng, chống tham nhũng cho chính quyền. Giá trị của giải thưởng vô cùng to lớn và vô giá: Đó là niềm tin của nhân dân!