Nhưng có một cách vô cùng hiệu quả và có thể làm trong tầm tay, đó là tiết kiệm chi tiêu thường xuyên trên cả nước. Cách này không phải vay tiền của ai, mà sử dụng đồng tiền do thực hành tiết kiệm mà có. Đồng tiền này con cháu không phải oằn lưng trả nợ, sử dụng đồng tiền tiết kiệm chi tiêu ngân sách chính là “khoan sức dân”.

Tại diễn đàn Quốc hội chiều 8.6, sau khi đưa ra con số chi tiêu hằng năm và dự kiến chi tiêu năm 2017, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính phân tích: “Như vậy, riêng 2017 ta tiết kiệm chi 1% thôi là có trên 10.000 tỉ, năm 2018 tiết kiệm chi 1% thì có trên 10.000 tỉ nữa. Như vậy chúng ta có trên 20.000 tỉ đồng.

Muốn làm vậy chúng ta phải giảm đầu mối, giảm biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là có thể giải quyết được việc này”.

Vậy là đã có cách tìm ra nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, vấn đề còn lại là thực hiện được. Giảm biên chế là việc bắt buộc phải làm và làm từ lâu, nhưng tất cả đều chỉ trên khẩu hiệu, còn thực tế thì biên chế cứ phình ra. Bắt tay vào làm cương quyết, chỉ trong hai năm, mọi sự sẽ thay đổi một cách khác biệt. Giảm đầu mối, giảm biên chế không chỉ tiết kiệm được 20.000 tỉ đồng trong 2 năm để có nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho một dự án, mà quan trọng hơn là sẽ giải phóng được sức dân, sức doanh nghiệp. 

Chính những cán bộ công chức sống ký sinh trong các cơ quan nhà nước là những người nghĩ ra mưu sâu chước độc để nhũng nhiễu dân chúng, hành hạ doanh nghiệp.

Để tồn tại những cán bộ công chức vác ô đông đúc, họ cấu kết với nhau trở thành lực lượng, nhóm lợi ích tạo ra lợi ích nhóm chính là đây. Vì lợi ích của họ, mối quan hệ Nhà nước - công dân không phải được thiết lập trên cơ sở các quy định của pháp luật, mà theo thông lệ, quy ước của chính họ - những quan chức biến chất.

Nhóm lợi ích bám trong bộ máy như những lô cốt, rất khó công phá. Bằng chứng là bao nhiêu năm qua không giải tỏa được những “lô cốt” này.

Muốn có nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho các dự án, muốn giải phóng được sức dân, thì trước hết hãy “giải phóng mặt bằng” những cá nhân, tổ chức trì trệ trong bộ máy hành chính công.

Được một nguồn vốn là quá rõ, nhưng cái được lớn hơn nhiều là vốn liếng lòng dân.