Tiêu chuẩn nêu trên phù hợp với lòng dân. Bởi vì, chỉ có những người lãnh đạo có phẩm giá và tài năng mới dẫn dắt được dân tộc tiến lên giành được những thắng lợi mới trong 5 năm tới. Muốn đổi mới đất nước phải có con người đổi mới, trước hết là những cá nhân giữ vai trò lãnh đạo.

“Người có quyết tâm đổi mới” không phải dễ tìm ra, dễ nhận diện, bởi vì không ít người trì trệ, bảo thủ, không dám làm, nhưng lại hô hào đổi mới. Người có quyết tâm đổi mới là người dám hành động thay đổi cái cũ kỹ, giáo điều bằng cái mới, cái tiến bộ. Có quyết tâm đổi mới nhưng phải có tư duy đổi mới. Có cái tâm chưa đủ mà phải có cái trí, đó là lựa chọn con đường đổi mới đúng đắn, không mất sức dân, không tuột bỏ các cơ hội của đất nước.

Có tư duy đổi mới nhưng phải có năng lực đổi mới. Nghĩ là một chuyện, nhưng bắt tay vào thực hiện lại là chuyện khác. Triển khai thực hiện đòi hỏi năng lực của một nhà kỹ trị, không phải những lý thuyết gia. Lựa chọn được người đạt ba tiêu chuẩn “có quyết tâm, có tư duy và có năng lực” vào Ban chấp hành quả thật là một thử thách, đòi hỏi các đại biểu phải có tâm, có tầm mới chọn ra được người xứng đáng.

Một tiêu chuẩn vô cùng quan trọng khác, đó là “không dính vào lợi ích nhóm”, đây là điều nhân dân mong chờ nhất. Bởi vì, nói một cách thẳng thắn, đây là những nhóm tham nhũng, những nhóm đục khoét tài sản của quốc gia. Mới đây, trong bài viết “Nhận diện và đột phá cấp bách các nguy cơ trong Đảng hiện nay”, tiến sĩ Nhị Lê - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản - đã nêu rõ “có tổ chức cố tình làm trái ở quy mô tập thể những quy định chung đó để mưu lợi cho họ, cho phe nhóm của họ”.

Tham nhũng ở quy mô tập thể, làm trái quy định chung có tổ chức, đó là một hiện thực không cần phải né tránh mà chỉ ra càng rõ càng tốt. Chỉ ra để loại trừ khỏi hàng ngũ lãnh đạo những cá nhân và tập thể nguy hiểm đó. Còn có những “nhóm lợi ích” thì sẽ không có sự đổi mới.

30 năm qua, Đảng ta đã từng khởi xướng công cuộc đổi mới và thực hiện thành công. Nhưng “Đổi mới” luôn là đòi hỏi cấp bách và không ngừng. Dân đang chờ đợi một sự đổi mới ngay sau Đại hội XII.