Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi những thông điệp cho giới doanh nhân. Bên cạnh việc chỉ đạo tỉnh Quảng Nam sớm đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành một chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và lợi ích của địa phương, Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư khi đến VN, họ sẽ có môi trường tốt nhất, thông thoáng nhất.

Phát biểu tại lễ khởi công KCN cơ khí ôtô Chu Lai - Trường Hải mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng hình ảnh Thaco lớn mạnh như “Phù Đổng Thiên Vương”, đóng góp ngân sách mỗi năm 1 tỉ USD, và ông đã đánh giá vai trò của doanh nghiệp tư nhân: “Chúng ta phải đi từ kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhân là động lực cho sự phát triển. 80-90% ngân sách là từ đóng góp của doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy tôi đánh giá cao tỉnh Quảng Nam đã tạo được môi trường đầu tư rất thông thoáng”. Một thông điệp rất rõ ràng của người đứng đầu Chính phủ về vai trò của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng đã nhắc nhiều lần hai từ “yêu nước”, ông kêu gọi tinh thần ái quốc trong cộng đồng doanh nhân.

 

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco phát biểu tại lễ khởi công KCN cơ khí ôtô Chu Lai - Trường Hải mở rộng. 

Không có lòng yêu nước, chỉ tính tới chuyện làm giàu cho mình thì sẽ không đạt được những kết quả to lớn và trở thành những tập đoàn kinh tế hùng mạnh. Đấy là điều quá rõ, và thử hỏi chúng ta đã có được bao nhiêu doanh nhân hết lòng vì đất nước.

Thật khó cho họ khi những người làm quan, dẫn dắt chính sách lại chưa thể hiện lòng yêu nước. Doanh nhân sẽ dấn thân với tinh thần yêu nước khi có những nhà lãnh đạo khơi dậy, và quan trọng là có những chính sách hỗ trợ hiệu quả, có những cán bộ lãnh đạo làm gương về lòng yêu nước.

Một vấn đề rất lớn khác mà Thủ tướng đặt ra là phải chủ động sản xuất ra sản phẩm, bởi vì “chúng ta không thể cái gì cũng nhập khẩu cả”. Đây là hiện thực của nền kinh tế, chúng ta không sản xuất được sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chúng ta đang sở hữu một nền kinh tế có quá nhiều phụ thuộc.

Thoát ra sự phụ thuộc không chỉ bằng lòng yêu nước, mà còn là trí tuệ của con người. Sản phẩm chính sách và sản phẩm hàng hoá phản ánh trí tuệ của chính chúng ta.