Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã nói thẳng băng như vậy tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị diễn ra ngày 4.3.

Rõ ràng, không né tránh, cụ thể đến con số, vậy thì chắc chắn ai có tên trong danh sách “đứng đằng sau” hơn 150 quán bia vỉa hè, ông Chủ tịch đã biết.

Công an đứng sau quán bia, còn bí thư, chủ tịch quận đứng sau các điểm trông giữ xe. Vậy thì ai mà dẹp được lòng lề đường, cho nên bao nhiêu năm lòng lề đường vẫn y như cũ, các đợt ra quân như ném đá ao bèo.

Cán bộ nhà nước là những người khai thác kinh doanh lòng lề đường, dân nào có thể tôn trọng pháp luật.

Đừng coi thường nguồn lợi từ các quán bia, của các điểm trông giữ xe vỉa hè. Nó không ồn ào trăm tỉ ngàn tỉ như các vụ trọng án tham nhũng, nhưng tiền cứ âm thầm chảy vào két sắt của các vị, chảy từng ngày. Lòng lề đường là tài sản quốc gia, khai thác sử dụng nguồn tài sản này để bỏ vào túi riêng là tham nhũng. Không phải tham nhũng vặt mà tham nhũng to đấy.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ra điều kiện các vị tự thu xếp để trả lại vỉa hè trước, nếu không, ông sẽ chỉ rõ chỗ nào, bí thư quận nào, chủ tịch, trưởng phường, kể cả lãnh đạo sở cũng có.

Người dân quan tâm một điều, tại sao biết rõ như vậy nhưng vẫn cứ để tồn tại bao nhiêu năm nay?

Lần này, Chủ tich Nguyễn Đức Chung ra tối hậu thư, sau đó thì xử lý những cá nhân công an, chủ tịch, bí thư không chấp hành trả lại vỉa hè như thế nào?

Thử đặt ra tình huống xử lý, cán bộ công an nào không tự dẹp các quán bia lấn chiếm vỉa hè thì kỷ luật đuổi ra khỏi ngành. Bí thư, chủ tịch nào không tự dẹp các điểm trông giữ xe lấn chiếm lòng lề đường thì kỷ luật cách chức.

Xử lý những đối tượng trên, không phải giữ gìn trật tự công cộng, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, xây dựng đô thị văn minh, mà còn là dẹp nạn “tham nhũng vỉa hè”.

Không chỉ công dân Hà Nội, cả nước đang chờ đợi hành động quyết liệt của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.